Forsiden

Standard Norge utvikler, publiserer og forvalter standarder innenfor de fleste områder i samfunnet. Vi er Norges medlem i ISO og CEN og utgiver av Norsk Standard.

Metoder for risikovurdering – nå på norsk

NS-IEC 31010 er nå tilgjengelig på norsk og gir veiledning om valg og bruk av metoder for vurdering av risiko. Den supplerer den internasjonale standarden for risikostyring, NS-ISO 31000.

Se alle nyheter

Utvalgte fagområder

Lansering av de første ISO-standardene for sirkulær økonomi

Standardene kan hjelpe alle typer virksomheter med å jobbe mer sirkulært. Vi inviterer til lansering 18. juni.

Les mer og meld deg på

Tilgang til standarder

Arrangementer

Aktuelle kurs

Se alle alle kurs og arrangementer
Effektiv KI-robot som jobber på kontoret mens ansatte tar en kaffepause i bakgrunnen

Delta i vårt KI prosjekt (TEST BLOKK)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Meld din interesse