Elektro

Standardisering er viktig for å sikre markedsadgang for elektrotekniske produkter og systemer, samtidig som man påser at krav gitt i nasjonale lover og tilhørende regelverk er oppfylt.

Elbil står å lader
Foto: Pixabay

På elektrofagområdet finnes det et bredt utvalg av standarder i bruk fra NEK, Standard Norge, ISO, IEC, med flere. De mest brukte standardene utgis av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), slik som blant annet NEK 400, NEK 399, NEK 700 og NEK EN 60204-1.

NEK-standarder

Gå til oversikten over NEK standarder og produkter for å lese mer om de NEK standardene du er interessert i. 

For mer faginformasjon på det elektrotekniske fagområdet kan du også gå til Norsk Elektroteknisk Komite sine nettsider – nek.no.

NEK logo

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har ansvaret for norsk standardiseringsarbeid innen el- og ekom. NEK selger sine produkter gjennom Standard Online AS, som er NEK og Standard Norges felles salgsselskap. Felles nettbutikk finnes derfor på standard.no.

Les mer om NEK på nek.no

Relevante standarder

Se alle produkter