NS-EN 1993 Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner

Eurokode 3 gjelder for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner i stål. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Alle delene av NS-EN 1993 har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser.

Eurokode 3 gir krav til stålkonstruksjoners kapasitet, brukbarhet, bestandighet og brannmotstand. Andre krav, for eksempel til varmeisolasjon eller lydisolasjon, er ikke gitt.

NS-EN 1993 har følgende hoveddeler (totalt 20 deler):

 • 1: Allmenne regler og regler for bygninger
 • 2: Stålbruer
 • 3: Tårn, master og skorsteiner
 • 4: Siloer, tanker og røranlegg
 • 5: Peler (spunt)
 • 6: Kranbaner

NS-EN 1993 brukes sammen med:

Andre standarder

NS-EN 1090-2 er en felles europeisk standard for utførelse av stålkonstruksjoner.

Figuren under viser hierarkiet av standarder som benyttes for å oppfylle myndighetenes krav til sikkerhet for stålkonstruksjoner.

Kontaktpersoner

 • Åsmund Eikeland Tøsse

  Åsmund Eikeland Tøsse

  Prosjektleder 959 14 027
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Standardsamling for Eurokode 3

Se alle produkter

NS-EN 1993-1

Se alle produkter

NS-EN 1993-1 (fortsettelse)

Se alle produkter

NS-EN 1993-2

Se alle produkter

NS-EN 1993-3

Se alle produkter

NS-EN 1993-4

Se alle produkter

NS-EN 1993-5

Se alle produkter

NS-EN 1993-6

Se alle produkter