NS-EN 1995 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner

Eurokode 5 gjelder for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner av tre eller trebaserte produkter. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Alle delene av NS-EN 1995 har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser.

Eurokode 5 gir krav til trekonstruksjoners kapasitet, brukbarhet, bestandighet og brannmotstand. Andre krav, for eksempel til varmeisolasjon eller lydisolasjon, er ikke gitt.

NS-EN 1995 har følgende deler:

 • 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
 • 1-2: Brannteknisk dimensjonering
 • 2: Bruer

NS-EN 1995 brukes sammen med:

 • NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
 • NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner
 • NS-EN 1998 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
 • NS 3516 Utførelse av lastbærende trekonstruksjoner
 • NS-EN 338 Konstruksjonstrevirke – Fasthetsklasser
 • NS-EN 14080 Trekonstruksjoner – Limtre og limt laminert heltre
 • Harmoniserte europeiske standarder for byggevarer som er aktuelle for trekonstruksjoner
 • Andre aktuelle standarder

Andre standarder

Det finnes felles europeiske standarder for konstruksjonstre (NS-EN 14081-1), limtre (NS-EN 14080), forbindelsesmidler og enkelte produkttyper.

Kontaktpersoner

Standardsamling for Eurokode 5

Se alle produkter

NS-EN 1995-1

Se alle produkter

NS-EN 1995-2

Se alle produkter