NS-EN 1997 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering

Eurokode 7 gjelder for geoteknisk prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner. Dette inkluderer blant annet fundamentering av bygninger, støttekonstruksjoner, fyllinger og skråningsstabilitet. Standarden er i samsvar med prinsipper og krav gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Alle delene av NS-EN 1997 har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser.

Eurokode 7 gjelder krav til konstruksjonens styrke, stabilitet, brukbarhet og bestandighet. Krav til for eksempel varmeisolasjon eller lydisolasjon, er derimot ikke tatt med. I NS-EN 1997 omhandles utførelse i den grad det er nødvendig for at forutsetningene for prosjekteringen skal være oppfylt.

NS-EN 1997 har følgende deler:

  • 1: Allmenne regler
  • 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver

NS-EN 1997 brukes sammen med:

  • NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
  • NS-EN 1991 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner
  • NS-EN 1992 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner
  • NS-EN 1993 Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner
  • NS-EN 1996 Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner
  • NS-EN 1998 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
  • Andre aktuelle standarder

Andre standarder

Egne europeiske standarder er beregnet brukt for forhold som gjelder utførelse og håndverksmessig arbeid.

Standardsamling for Eurokode 7

Se alle produkter

NS-EN 1997-1

Se alle produkter

NS-EN 1997-2

Se alle produkter