Hvor mye snø tåler taket ditt?

Hvor mye snø taket ditt tåler, avhenger av hvor du bor og hvor gammelt huset eller hytta di er. Store snømengder på taket kan skade hus og hytte og i verste fall føre til kollaps. Må du måke taket ditt?

Hytte på fjellet med masse snø
Foto: AdobeStock

– Hvor store snølaster en bygning er prosjektert for å tåle, har variert opp gjennom tidene. Bygninger som er bygget etter eldre standarder, er generelt bygget for å tåle lavere snølaster. For bygninger oppført før cirka 2000 har det i standardene vært forutsatt at disse bygningene skal måkes ved høye snølaster. Det er derfor vesentlig at en bygningseier kjenner til hvilket snølastnivå taket er prosjektert for og når det er nødvendig å måke taket, sier prosjektleder Vivian Meløysund i Standard Norge.

Dersom du vet hvor store mengder snø taket er beregnet for, kan du gjøre en vurdering av hva som vil være kritisk snølast for taket. Dette kan du se i beregningsgrunnlaget for da huset ble oppført. Når snømengden på taket nærmer seg kritisk nivå, er det på tide å måke taket.

Dersom du ikke har beregningsgrunnlag for da huset ditt ble bygget, kan denne listen gi et konservativt anslag:

  • Dersom huset ditt er bygget mellom 1949 og 1969, kan du gå ut fra at kritisk snølast for lette takkonstruksjoner er 150 kg per kvadratmeter. Tunge tak kan forventes å ha noe større lastevne.
  • Er bygningen oppført mellom 1970 og 1979, kan en ikke forvente at kritisk snølast er større enn 150 kg per kvadratmeter.
  • Hvis huset ditt er bygget etter 1979, kan du normalt anta at kritisk snølast på taket er mellom 150 og 350 kg per kvadratmeter.

Hvor dypt er 250 kg/m2 snø?

Snø varierer imidlertid i vekt. Tørr snø er lettere enn våt snø, gammel snø er tyngre enn nysnø. Basert på standarden NS–EN 1991–1–3 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner – Del 1–3: Allmenne laster – Snølaster kan man anslå at 250 kg/m2 tilsvarer cirka 80 centimeter gammel snø eller 60 centimeter våt snø.

Hvis taket skal tåle 350 kg/m2, tilsvarer det cirka 120 centimeter gammel snø eller 90 centimeter våt snø.

Geografi og form

Standard Norge utarbeider norske standarder som benyttes til å beregne hvor sterkt et tak må være for å tåle den forventede snølasten. I standarden NS–EN 1991–1–3 beskrives hvor store snølaster et tak må tåle. Snølastene varierer blant annet med bygningens geografiske beliggenhet og takets utforming.

I beregningene er det tatt utgangspunkt i hvor mye snø som er forventet på bakken på byggestedet og hvor tung denne snøen er forventet å være. Variasjonene er store, noe du kan se i tabellen under.

Standarden oppgir verdier for snølast på bakken for hver kommune i Norge. I tabellen er det vist noen eksempler på snølast på mark for en rekke kommuner.

Eksempler på snølast på mark i kommuner
Kommune Grunnverdi for karakteristisk snølast
på mark (kg/m2) i NS–EN 1991–1–3*
Oslo 350 kg/m2
Sør–Aurdal 450 kg/m2
Kristiansand 400 kg/m2
Vinje 500 kg/m2
Stavanger 150 kg/m2
Bergen 200 kg/m2
Voss 300 kg/m2 
Molde  350 kg/m2 
Trondheim 350 kg/m2 
Namskogan   750 kg/m2 
Rana  500 kg/m2 
Værøy 150 kg/m2 
Tromsø 600 kg/m2 
Vadsø 400 kg/m2 
* Standarden oppgir regler for økning av denne snølasten avhengig av
byggestedets høyde

(Kilder: NS–EN 1991–1–3 og Direktoratet for byggkvalitet)

Les mer om

Relevante standarder

Se alle produkter

Standardsamling for Eurokode 0 og 1

Se alle produkter

Kurs i kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet til kontrollkrav i SAK10

Dette kurset tar sikte på å bidra til mer ensartet praksis, og vil gi deg bedre kjennskap til hvordan kontroll etter NS-EN 1990+NA kan utføres, i egen virksomhet og i kontrolloppdrag for andre bedrifter.

Les mer og meld deg på