Kvalitetsledelse – ISO 9000

Kvalitet og kvalitetssikring er sentralt for at en virksomhet skal lykkes. Et ledelsessystem for kvalitet hjelper virksomheten med å styre prosesser og aktiviteter for å sikre at den leverer varer og/eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav.

Puslespill merket kvalitet, prosesskartlegging, ressurser, risiko, kontroll, lederskap, forbedring

ISO 9000 er et begrep som ofte brukes i forbindelse med beskrivelse av kvalitet. ISO 9000 er egentlig en samling av flere standarder, også omtalt som ISO 9000-familien.

ISO 9001 er den standarden som beskriver kravene til et ledelsessystem for kvalitet. Når en virksomhet skal sertifisere sitt kvalitetsledelsessystem, skjer dette etter kravene i ISO 9001.

For alle typer virksomheter

Standardene i ISO 9000-familien er generelle. De kan brukes av alle virksomheter, uavhengig av:

 • om det er en stor eller liten organisasjon
 • hva slags produkt som leveres (varer eller tjenester)
 • bransje eller sektor (industri, tjenesteytende næring, statlig eller kommunal virksomhet)

Hva oppnås med et kvalitetsledelsessystem?

Ved å innføre et kvalitetsledelsessystem får virksomheten:

 • økt oppmerksomhet på kundens krav og forventninger
 • tydeliggjøring av ledelsens forpliktelser
 • styring med interne prosesser
 • hensiktsmessig intern kommunikasjon
 • fastlagt oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne
 • større effektivitet
 • grunnlag for å vurdere forbedringe

Standarder i ISO 9000-familien

ISO 9000-familien har tre overordnede standarder:

 • NS-EN ISO 9000 Ledelsessystemer for kvalitet – Grunntrekk og terminologi
  Standarden beskriver de overordnede prinsippene og terminologien som gjelder for hele ISO 9000-familien.
 • NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet – Krav
  Standarden angir kravene til hva et kvalitetsstyringssystem bør inneholde. Den presenterer også det grunnleggende nivået på kvalitet i en virksomhet.
 • NS-EN ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av systemer for kvalitets- og eller miljøstyring
  Standarden kan benyttes for å planlegge og gjennomføre kontroll av et kvalitetsstyringssystem.

For noen bransjer finnes det bransjespesifikke standarder som skal gjøre bruken av ISO 9001 enklere. Det er også utviklet standarder som utdyper og gir veiledning om noen av kravene i ISO 9001.

Spire i ørkenlandskap

ISO løfter klima i ledelsessystemstandarder

31 ledelsessystemstandarder har fått to tilføyelser for å ivareta klimaendringsaspekter. TIlføyelsene vil bli inkludert i alle relevante framtidige standarder, men i første omgang kommer de som tilleggsdokumenter (Amendment) til de eksisterende standardene.

Komité

Kontaktpersoner

 • Alexandra Haukaas

  Alexandra Haukaas

  Prosjektleder 412 53 179
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

Få en innføring i kravene i ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet slik at du kan bygge opp, drifte og/eller vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem for økt verdiskaping.

Les mer og meld deg på