Sirkulær økonomi – ISO 59000-serien

Standardene definerer viktige begreper og beskriver overordnede prinsipper for sirkulær økonomi. De beskriver hvordan alle typer organisasjoner og virksomheter kan legge om sin produksjon eller tjenesteyting i sirkulær retning, og viser hvordan graden av sirkularitet kan måles.

En grønn park som er formet som en sirkel, sett ovenfra
Foto: Unsplash

De tre standardene ISO 59004, 59010 og 59020 er ventet publisert i slutten av mai 2024.

ISO 59004: Terminologi, prinsipper og veiledning for innføring 

ISO 59004 definerer hva sirkulær økonomi er, og beskriver visjonen for og grunnleggende prinsipper for sirkulærøkonomien. Forklarer hvilke grep som kan tas for å fremme en sirkulær økonomi og gir veiledning for hvordan sirkulær økonomi kan innføres.  

Målgruppen er alle typer av organisasjoner som ønsker å bidra til sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling; private og offentlige, små og store, uavhengig av sted og annen tilknytning. 

ISO 59010: Veiledning for omlegging av forretningsmodeller og verdikjeder

ISO 59010 gir forretningsrettet veiledning om hvordan legge om til sirkulære forretningsmodeller. Den retter seg mot virksomheter som vil få fra lineære til sirkulæreforretningsmodeller og verdinettverk gjennom å sette mål, identifisere sirkulære aspekter å ta tak i og gjennomføre tiltak.

Den kan brukes av virksomheter som vil gå fra lineære til sirkulære forretningsmodeller og verdinettverk.

ISO 59010 utfyller veiledningsdelen i ISO 59004 med vekt på produksjon, kundeorientering og samhandling i verdinettverk.  

ISO 59020: Måling og vurdering av sirkularitet

ISO 59020 gir en strukturert tilnærming for måling og vurdering av i hvilken grad man klarer å implementere sirkulærøkonomi. 

Standarden skal støtte virksomheter i informasjonsinnhenting og beregninger for å kunne ha en sirkulær praksis med minimert ressursbruk og optimal sirkulær ressursflyt.

Den viser til supplerende metoder for å måle og vurdere sosiale, miljømessige og økonomiske effekter av virksomhetens tiltak for å oppnå sine mål om sirkularitet.

Lansering av de første ISO-standardene for sirkulær økonomi

Standardene kan hjelpe alle typer virksomheter med å jobbe mer sirkulært. Vi inviterer til lansering 18. juni.

Les mer og meld deg på

Kontaktpersoner

 • Marit Hauken

  Marit Hauken

  Prosjektleder 415 21 182
 • Emanuela Rokke

  Emanuela Rokke

  Leder markedsutvikling, Team samferdsel, logistikk og digitalisering 994 98 028
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00