Kurs i NS 3420 Praktisk bruk og rettspraksis

NS 3420 «Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner» er en meget sentral standard for bygge- og anleggsbransjen i Norge. De siste årene har det vært økt fokus på de juridiske forholdene ved standarden, fordi den i økende grad har vært tema for tvistesaker innenfor bransjen.

Kursdato kommer. Standard Norge tilbyr også bedriftsinterne kurs. Da kommer vi og holder kurs for dere internt i din bedrift.

Meld interesse

Kurset er særlig tiltenkt de som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter NS 3420, eller håndtere uenigheter relatert til utførelsesentrepriser. Kurset er derfor godt egnet for entreprenører (både for kalkulasjon/innkjøp og prosjektleder/anleggsleder), rådgivere, private og offentlige byggherrer, advokater og dommere.

Første del

Første del gjelder oppbyggingen av NS 3420, hva man finner i standarden og hvordan den skal brukes. Vi vil også gjennomgå oppbyggingen av og hovedtrekkene i NS 3450 «Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg – Redigering og innhold», herunder sammenhengen mellom denne og NS 3420.

Andre del

Andre del vil være mer juridisk rettet. Vil vi her gjennomgå tolkningsspørsmål som typisk oppstår ved bruk av NS 3420, og hvordan domstolene (og domstolsliknende organer) løser slike tolkningsspørsmål. I denne delen av kurset vil vi også fokusere på hvordan aktørene skal unngå tvister.

Kurset vil blant annet berøre følgende temaer/problemstillinger:

 • Entrepriserettslige tolkningsprinsipper, herunder klarhetskravet/uklarhetsregelen og avklaringsplikt i tilbudsfasen
 • Betydningen av at systemet i NS 3420 (ikke) er fulgt
 • Forholdet mellom generelle (innledende) tekster og prisbærende poster
 • Motstrid mellom ulike deler av beskrivelsen (intern motstrid), og motstrid mellom beskrivelsen og andre deler av kontrakten (ekstern motstrid)
 • Forholdet mellom beskrivelse og tegninger
 • Forholdet mellom beskrivelsestekst og standardteksten i NS 3420
 • Ansvaret for produktvalg foretatt av byggherre
 • Håndtering av mengdeavvik
 • Regulering av enhetspriser
 • Regulering av rigg/drift
 • Standardenes regler om varsling og preklusjon

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi en innføring i NS 3420, samtidig som det vil bli særlig fokus på de juridiske forholdene ved standarden. I tillegg vil det bli redegjort for sammenhengen med andre standarder som har betydning for NS 3420.

Forelesere

Dette kurset har flere aktuelle forelesere ettersom hvor i landet kurset er, og om det er et åpent klasseromskurs eller et bedriftsinternt kurs. Hvis kurset er åpent for påmelding, ser du hvem som er foreleser i oversikten over datoer lenger opp på denne siden.

Håvard Andreassen

Håvard er fast advokat i Advokatfirmaet Wiersholm og arbeider med entrepriserett, tvisteløsning og prosedyre. Andreassen er medlem av Standard Norges redaksjonskomité for NS 3420 og skriver også bok innenfor emnet.

Tor Andre Ulsted

Tor Andre er advokat og partner i SANDS Advokatfirma DA. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online. Tor Andre Ulsted er også spesialisert innen plan- og bygningslovgivningen, foreldelse og insolvensrett.

Tor Anthon Christiansen

Tor Anthon er advokat og partner i SANDS Advokatfirma DA. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han bistår bygge- og anleggsbransjen bl.a. med kontraktsforhandlinger, ved prosjektgjennomføringen, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer jevnlig saker for domstolene. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Juristenes Utdanningssenter. Christiansen har tidligere jobbet som dommerfullmektig/konst. tingrettsdommer i 3 år.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerkede standarder og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS 3420 Praktisk bruk og rettspraksis?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

Se også: