Kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet (2 dager)

Få en innføring i kravene i ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet slik at du kan bygge opp, drifte og/eller vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem for økt verdiskaping.

Kursdato kommer. Standard Norge tilbyr også bedriftsinterne kurs. Da kommer vi og holder kurs for dere internt i din bedrift.

Meld interesse

Todagers kurs

Dette kurset er en naturlig start for bedrifter som søker sertifisering etter NS-EN ISO 9001.

På kurset får du en innføring i standardens krav vedrørende etablering og vedlikehold av et praktisk kvalitetsledelsessystem, kvalitetsplanlegging, kvalitetsstyring i produksjon av varer og tjenester, kvalitetslederfunksjonen og metoder for kvalitetsforbedring. Vi går gjennom standarden med aktuelle eksempler, det blir gjennomført gruppeoppgaver med fokus på viktige elementer i standarden og anledning til å diskutere problemområder.

Mål for kurset

Kurset gir god forståelse for hvordan bruke standarden til praktisk kvalitetsledelse i organisasjoner, for enten å bygge opp, drifte og/eller vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem etter ISO 9001 og ISO/TR 10013 Retningslinjer for dokumentasjon av system for kvalitetsstyring.

Målgruppe

Kurset egner seg godt for ledere, kvalitetsledere og de som har funksjoner i bedriften hvor kvalitetsstyring inngår som et krav. Kurset passer også for de som har oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av et kvalitetssystem i henhold til ISO 9001.

Behov for forkunnskap

For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av todagerskurset, er det viktig å inneha noe forkunnskap om ISO 9001. Vi anbefaler derfor at deltakerne gjennomfører e-læringskurs i ISO 9001 før kurset. E-læringskurset gir en grunnleggende kompetanse om standarden. Dette kurset går ikke inn i den ordinære kursavgiften og har egen påmelding utenom hovedkurset.

Les mer om e-læringskurs i ISO 9001

Foreleser

Magnus Robbestad har 25 års kompetanse innen kvalitetssikring og HMS fra industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Han har lang erfaring som revisor for norske og internasjonale sertifiseringsorganer for akkreditert sertifisering innen NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001. Han deltar aktivt i standardiseringsarbeid i Standard Norge som leder for den norske ISO 9001 komiteen, og som deltaker i komiteen for ISO 19011 og ISO 45001.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Vi har også dagskurs

Les mer om dagskurs i NS-EN ISO 9001

Bedriftstilpasset kurs i NS-EN ISO 9001?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs