Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer

Alle organisasjoner, uansett bransje, må håndtere interne og eksterne faktorer og forhold som skaper usikkerhet om hvorvidt virksomheten vil være i stand til å nå sine mål. Virkningen denne usikkerheten har på organisasjonens mål, kalles "risiko".

Kursdato kommer. Standard Norge tilbyr også bedriftsinterne kurs. Da kommer vi og holder kurs for dere internt i din bedrift.

Meld interesse

NS-ISO 31000 beskriver prinsipper, rammeverk og en prosess for å beskrive, vurdere og håndtere risiko på en systematisk måte. Blant annet gjennom å utvikle, implementere og kontinuerlig forbedre rammeverket for risikostyring som en integrert del av organisasjonenes ledelsessystem.

Kurset består av innholdet i standarden fordelt på følgende hovedområder:

  • Prinsipper for risikostyring – reviderte suksesskriterier
  • Rammeverk for risikostyring – økt vektlegging av forankring i (topp-)ledelsen
  • Større vektlegging av den iterative prosessen som kjennetegner kontinuerlig risikostyring
  • Noe mer fokus på rapportering og bruk av risikostyring i beslutningstaking

Øvrige temaer i kurset vil være:

  • Risikostyring; termer, definisjoner og prinsipper
  • Rammeverk; utvikling, implementering og vedlikehold
  • Prosess; kontekst, kommunikasjon og konsultasjon
  • Risikovurdering; identifisering, analyse og evaluering
  • Risikohåndtering

Vi legger vekt på å illustrere disse temaene både ved hjelp av praktiske eksempler og diskusjoner i grupper og plenum.

Mål for kurset

Målet for kurset er at deltagerne skal ha grunnlag for å arbeide med risikostyring på et grunnleggende nivå, som å gjennomføre enkle risikovurderinger.

Målgruppe

Kurset er for alle som i sin jobb er involvert i utvikling, implementering og vedlikehold av rammeverk for risikostyring, eller er ansvarlig for gjennomføring av risikovurderinger. Kursets innhold er uavhengig av sektor, bransje og deltagernes nivå i egen organisasjon.

Foreleser

Gunnar Hauland er sjefrådgiver i Safetec og har en PhD-grad i psykologi. Han bistår næringsliv og offentlig forvaltning innen styring av operasjonell risiko, og har over 24 års arbeidserfaring fra forskning, rådgiving og kompetansestyring knyttet til menneskelig ytelse i systemer og organisasjoner. Han har industrierfaring fra luftfart, jernbane, olje og gass, finans og myndigheters tilnærming til risikobasert tilsyn. Gunnar har lang erfaring fra anvendelse av sosiotekniske systemperspektiver i risikovurderinger knyttet til storulykke, HMS, sikring og beredskap, slik at risikobildet er i samsvar med krav og målsetninger.
Han har publisert og holdt foredrag internasjonalt, laget undervisningsopplegg og jobbet med veiledning. Han har i tillegg omfattende metodekompetanse og god kjennskap til myndighetskrav og standarder knyttet til sikkerhets- og risikostyring i ulike bransjer.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS-ISO 31000?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs