Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til informasjon som trenger slik sikring.

Kursdato kommer. Standard Norge tilbyr også bedriftsinterne kurs. Da kommer vi og holder kurs for dere internt i din bedrift.

Meld interesse

Kurset gir deltakerne et grunnlag for å arbeide systematisk med informasjonssikkerhet, slik at virksomheten sikrer sine verdier knyttet til informasjon. Kurset vektlegger forståelse og diskusjon av begreper knyttet til styring av informasjonssikkerhet, og inneholder teori, gruppearbeid og diskusjoner i plenum.

Mål for kurset

Etter gjennomført kurs vil du ha oppnådd grunnleggende kunnskap om hvordan du du kan jobbe systematisk med styring av informasjonssikkerheten i din virksomhet.

Etter gjennomført kurs vil du:

  • forstå hvordan NS-EN ISO/IEC 27001 kan bli en integrert del av styringssystemet i din virksomhet
  • ha kjennskap til grunnleggende analyser for å kartlegge og vurdere informasjon og informasjon- og kommunikasjonssystemer
  • forstå hva det innebærer å utforme, implementere, vedlikeholde og forbedre et styringssystem for informasjonssikkerhet
  • få kjennskap til hvordan kontroller i Tillegg A benyttes, og hva som inngår i en relevanserklæring

Målgruppe

Kurset egner seg godt for alle som trenger grunnleggende forståelse av styring av informasjonssikkerhet. Kurset er ikke rettet mot sertifisering.

Forelesere

Gunnar Hauland

Gunnar Hauland er sjefrådgiver i Safetec og har doktorgrad i psykologi og spesialfag i informasjonsrett. Gunnar har omfattende erfaring fra anvendt forskning, bedriftsrådgivning og kompetansestyring. Han er dedikert til å gi risikobasert beslutningsstøtte om menneskelig ytelse i systemer og organisasjoner, slik at sikkerhet og sikring ivaretas. Gunnar bistår næringsliv og offentlig forvaltning innen styring av operasjonell risiko og forbedring av organisasjonskultur. Han har bred prosjekterfaring fra virksomheter som forvalter kritiske samfunnsfunksjoner, bl.a. transport, olje/gass, finans og tilsynsmyndigheter. Han har publisert og holdt foredrag internasjonalt. Gunnar holder kursene i risikostyring (ISO 31000), sikringsrisikoanalyser (NS 5832) og informasjonssikkerhet (ISO 27001) for Standard Norge. Han er ISO 27001-sertifisert.

Jens Christian Holst

Jens Christian Holst er spesialrådgiver i Safetec og har omfattende erfaring innen risiko- og sikkerhetsstyring, både i forhold til tilsiktede og utilsiktede hendelser, fra en rekke forskjellige bransjer, men med hovedvekt fra ulik industri og offentlig forvaltning. Han har bred erfaring med risiko og beredskapsanalyser, krise og beredskapsledelse, styringssystemer for sikring, sikkerhet og kvalitet, og analyser innen pålitelighet- og barrierestyring. Erfaringen omfatter også utviklingen av regelverk og veiledere innenfor lov om nasjonal sikkerhet, samt rådgivning til virksomheter og offentlige organer. Jens Christian har bidratt i utvikling av kurs i ISO 31000 og deltar i Norsk Standard sitt standardiseringsarbeid innen sikring (NS/K296), og er medlem i Næringslivets sikkerhetsråd. Jens Christian er ISO 27001-sertifisert.

Christina Thingvold

Christina Thingvold er seniorrådgiver i Safetec og har en master i Arbeids- og Organisasjonspsykologi med hovedvekt på sikkerhet, sikring og beredskap. Masteroppgaven handlet om menneskelige faktorer i informasjonssikkerhet.
I Safetec har Christina jobbet med ulike prosjekter innenfor sikring og beredskap, i alt fra risikostyring, sikring- og beredskapsanalyser, utarbeidelse og revisjon av planverk, reviewer av gjennomførte analyser og pågående sikringsarbeid. Christina har solid erfaring med risiko-, og sikringsrisikoanalyser og har også erfaring fra etterretning og etterretningsanalyse fra Forsvaret. Christina er ISO 27001-sertifisert. Hun har i tillegg over ti års erfaring som kunstnerisk leder, pedagog, kurs- og foredragsholder.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS-EN ISO/IEC 27001?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs