Todagerskurs i ISO 22000 Næringsmiddeltrygghet / FSSC 22000 Food Manufacturing

Forbrukere, kunder og myndigheter stiller stadig høyere krav til trygg mat. Et viktig verktøy for å tilfredsstille disse kravene er standarden ISO 22000. Lær å bygge opp og vedlikeholde et ledelsessystem for næringsmiddeltrygghet og hva som kreves for å oppnå FSSC 22000-sertifisering.

Kursdato kommer. Standard Norge tilbyr også bedriftsinterne kurs. Da kommer vi og holder kurs for dere internt i din bedrift.

Meld interesse

Kurset er fordelt på to dager. Første dagen omhandler ISO 22000 og andre dagen gjennomgås kravene for FSSC 22000. Du kan også melde deg på kun én av dagene. Gjør det ved å gå til kurssiden for dag 1 eller dag 2.

Dag 1: Denne dagen får du en innføring i kravene i ISO 22000 for etablering og drift av et praktisk ledelsessystem for trygg mat tilpasset din virksomhet uansett størrelse og rolle i forsyningskjeden. Vi går gjennom standarden med aktuelle eksempler og det blir gjennomført gruppeoppgaver med søkelys på viktige elementer i standarden. Det blir i tillegg anledning til å diskutere problemområder.

Dag 2: Om du ønsker en gjennomgang av tilleggskrav for å oppnå den GFSI-anerkjente sertifiseringen FSSC 22000, tilbyr vi dette dagen etter kurset i ISO 22000. Her gjennomgås krav til grunnforutsetninger for matproduksjon beskrevet i ISO/TS 22002-1 samt de tilleggskrav som FSSC-organisasjonen har definert. Kurset gjennomføres i henhold til den nye versjonen av FSSC 22000-standarden som trer i kraft 01.04.2024.

Mål for kurset

Du vil sitte igjen med en god forståelse av kravene til å bygge opp, drifte og vedlikeholde et system for næringsmiddeltrygghet som er i tråd med ISO 22000. Deltar du begge dagene, vil du ha et godt grunnlag for å etablere et ledelsessystem som kan sertifiseres etter FSSC 22000.

Målgruppe

Kurset egner seg godt for ledere, kvalitetsledere og de som har funksjoner i virksomheten hvor trygg mat inngår som et krav, f.eks. medlemmer av HACCP-grupper. Dette kurset passer også som en innføring for virksomheter som ønsker å sertifiseres etter ISO 22000/FSSC 22000.

Foreleser

Torill Strand er sertifisert revisjonsleder for ISO 9001, ISO 14001 og ISO 22000 og har mange års erfaring med GFSI-anerkjente standarder som FSSC 22000 og BRC Food, CoC-sertifiseringer som MSC CoC, ASC CoC og GLOBALG.A.P. CoC. Torill har også god kjennskap til standarder for fôr-, fôringredienser og akvakultur (for eksempel GLOBALG.A.P. CFM / GLOBALG.A.P. IFA / FEMAS).

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i ISO 22000 Næringsmiddeltrygghet / FSSC 22000 Food Manufacturing?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs