Kurs i NS 5814 Krav til risikovurderinger

Er det behov for, eller er det pålagt å utarbeide risikovurderinger i din virksomhet? Mangler du oversikt over hvilke risikoer din virksomhet eller dine prosjekter står overfor?

Tilgjengelige kursdatoer

28. september 2023
09.30–16.00

Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker
Foreleser: Cecilie Fleming

5 800,-

Påmelding (ekstern side)
Påmeldingsfrist: 27. sep kl. 10

Angående påmelding: Vi har fått nye nettsider. Påmelding og kjøp av kurs må foretas i vår gamle nettbutikk i en overgangsperiode. Ved å klikke på påmeldingslenken over sendes du til vår gamle nettbutikk for påmelding. 

 

Trenger du faglig oppdatering og vil få med deg det siste innen risikostyring- og vurdering? Kurs i NS 5814 Krav til risikovurdering vil ta deg igjennom de viktigste trinnene i en risikovurdering etter standarden, og du får en innføring i begreper og praktisk gjennomføring av prosessen for risikovurdering basert på eksempler.

Det er i økende grad krav om å utarbeide risikovurderinger for prosjekter og virksomheter. I tillegg har mange virksomheter integrert risikostyring som en del av virksomhetsstyringen og kvalitetssystemet.

NS 5814 tilbyr en felles og overordnet oppskrift på risikovurdering som er gjenkjennbar på tvers av organisasjoner, virksomhetspraksis- og kultur.

NS 5814 ble sist revidert og utgitt i ny utgave mai 2021. NS 5814:2021 gjenspeiler endringene i fagfeltet det siste tiåret og integrerer begreper, aktiviteter og kvaliteter fra NS 5814:2008, NS 5832:2014 og NS-ISO 31000:2018. Den siste utgaven av NS 5814 har som mål å vise risikovurderingens plass i overordnet risikostyring og tilby felles standard for risikovurdering av tilsiktede og utilsiktede hendelser. En standard for tilsiktede og utilsiktede hendelser er nyttig for dem som analyserer begge typer hendelser og for å kunne gi beslutningstakere oversikt over hele risikobildet.

Fremgangsmåten og logikken som følges for risikovurderinger er fleksibel slik at den kan benyttes for alle typer risikovurderinger og i ulike systemer og virksomheter.

På dette kurset får du en innføring i:

 • Terminologi og begrepsbruk
 • Standardens omfang og innhold
 • Innføring i metode for kartlegging og vurdering av risiko
 • Forarbeid og etterarbeid til risikovurderinger
 • Bruk og gjennomgang av eksempel-analyser
 • Innføring i de ulike trinnene og deltrinnene i en risikovurdering:
  • Trinn 1: Forutsetninger for risikovurderingen
  • Trinn 2: Identifikasjon av uønskede hendelser
  • Trinn 3: Risikoanalyse
  • Trinn 4: Risikoevaluering

Mål for kurset

 • Du får kunnskap om og forståelse for begreper og terminologi knyttet til risikovurderinger
 • Du blir kjent med metodisk rammeverk og prosess for risikovurderinger i standarden
 • Du får bedre forståelse for hvorfor og hvordan risikovurdering vil være et nyttig verktøy i din virksomhet
 • Du blir i stand til å planlegge og gjennomføre risikovurdering i egen virksomhet
 • Du blir i stand til å anvende risikovurdering som beslutningsstøtte og for risikoreduksjon

Målgruppe

Kurset er for deg som er ansatt i små eller store offentlige og private virksomheter som har en rolle eller ansvar innenfor risikostyring eller om du skal utarbeide risikovurderinger. Kurset kan også være nyttig for deg som har behov for bestillerkompetanse knyttet til risikovurderinger og risikostyring, eller for deg som ønsker oppdatert kunnskap og kompetanse basert på den nye standarden.

Forelesere

Cecilie Fleming

Cecilie er seniorrådgiver for Samfunnssikkerhet i Multiconsult, hvor hun utarbeider og leder ulike risikovurderinger for private og offentlige aktører.
Hun har tidligere jobbet i Nasjonalt Utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap hvor hun utviklet, fasiliterte og underviste i et bredt spekter av kurs, her nevnt: generelle risikovurderinger etter NS 5814:2008, helhetlig ROS i kommunen, risiko- og krisekommunikasjon, sikringsrisikoanalyse basert på NS 5830-serien, beredskap og øvelsesplanlegging, samt bransjespesifikke risikovurderinger. 
Cecilie har jobbet for Forsvarets Høgskole med forskning, rådgivning og undervisning, og for FN og humanitære organisasjoner. 
Hun har en erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse fra Universitetet i Stavanger og en master i internasjonal politikk med spesialisering i internasjonal sikkerhet og konflikter fra Washington DC.
 

Mathias Johnsen

Mathias har sin yrkesbakgrunn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap der han i fem år arbeidet som kursinstruktør ved Nasjonalt kompetansesenter for samfunnssikkerhet og beredskap (nå DSB Kurssenteret). Her underviste han for offentlige og private virksomheter innen blant annet risikovurderinger, krisehåndtering, beredskapsøvelser, og mye annet. Han har senere jobbet i Forsvarsbygg og er for tiden ansatt i Multiconsult som seniorrådgiver innen samfunnssikkerhet med særlig fokus på risikovurderinger. Mathias har også en 20% stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandets beredskap- og krisemiljø ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring.
 

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS 5814?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs