Kurs i NS-ISO/IEC 27001 Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til informasjon som trenger slik sikring. Virksomhetens systematiske arbeid med krav til informasjonssikkerhet definerer virksomhetens styringssystem. Kurset tar utgangspunkt i 2022-versjonen med tanke på endringer i kategorisering i Annex A.

Tilgjengelige kursdatoer

16. november 2023
09.30–16.00

Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker
Forelesere: Gunnar Hauland

5 800,-

Påmelding (ekstern side)
Påmeldingsfrist: 15. november kl. 10

Angående påmelding: Vi har fått nye nettsider. Påmelding og kjøp av kurs må dessverre foretas i vår gamle nettbutikk i en overgangsperiode. Ved å klikke på påmeldingslenken over sendes du til vår gamle nettbutikk for påmelding.

 

Kurset gir deltakerne et grunnlag for å arbeide systematisk med informasjonssikkerhet, slik at virksomheten sikrer sine verdier knyttet til informasjon. Kurset vektlegger forståelse og diskusjon av grunnbegreper knyttet til styring av informasjonssikkerhet, og inneholder teori, gruppearbeid og diskusjoner i plenum.

Mål for kurset

Etter gjennomført kurs vil du ha oppnådd grunnleggende kunnskap om hvordan du jobber systematisk med styring av informasjonssikkerheten i din virksomhet.

Etter gjennomført kurs vil du:

  • forstå hvordan NS-ISO/IEC 27001 kan bli en integrert del av styringssystemet i din virksomhet
  • ha kjennskap til grunnleggende analyser for å kartlegge og vurdere virksomhetskritisk informasjon.
  • forstå hvordan du utformer, implementerer, vedlikeholder og forbedrer et styringssystem for informasjonssikkerhet

Målgruppe

Kurset egner seg godt for alle som trenger grunnleggende forståelse av styring av informasjonssikkerhet. Kurset er ikke spesifikt rettet mot en sertifisering.

Foreleser

Gunnar Hauland er sjefrådgiver i Safetec og har PhD graden i psykologi. Han bistår næringsliv og offentlig forvaltning innen styring av operasjonell risiko, og har over 24 års arbeidserfaring fra forskning, rådgiving og kompetansestyring knyttet til menneskelig ytelse i systemer og organisasjoner. Han har industrierfaring fra luftfart, jernbane, olje og gass, finans og myndigheters tilnærming til risikobasert tilsyn. Gunnar har lang erfaring fra anvendelse av sosiotekniske systemperspektiver i risikovurderinger knyttet til storulykke, HMS, sikring og beredskap, slik at risikobildet er i samsvar med krav og målsetninger.
Han har publisert og holdt foredrag internasjonalt, laget undervisningsopplegg og jobbet med veiledning. Gunnar har i tillegg omfattende metodekompetanse og god kjennskap til myndighetskrav og standarder knyttet til sikkerhets- og risikostyring i ulike bransjer.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS-ISO/IEC 27001?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

Relevante standarder

Se alle produkter