Kurs i standardisering

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

Mennesker som sitter i møte
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

Målet med kursene er å sette deltakerne bedre i stand til å bidra aktivt i nasjonal, europeisk og internasjonal standardisering, og at ressursene som settes av til standardiseringsarbeid blir utnyttet på best mulig måte.

Målgruppen for kursene er primært personer som jobber med standardisering og fagpersoner som kunne tenke seg å være med på å utarbeide standarder til nytte for nærings- og samfunnsliv.

Kurs 1: Introduksjon til standardisering

Tidspunkt: 23. oktober 2024, kl. 0930-1530
Tyoe kurs: fysisk
Sted: Møterom hos Standard Norge, Lilleakerveien 2a

Målet med kurset er å gi en generell innføring i standardisering nasjonalt og internasjonalt, både organiseringen av arbeidet og selve standardiseringsprosessen. Målgruppen er nye deltakere i standardiseringsarbeidet og de som deltar eller vurderer å delta i komiteer eller arbeidsgrupper nasjonalt og internasjonalt.

Kurset er gratis. Påmeldingsfrist er sju dager før kurset.

Program

 • Standarder og standardiseringsarbeid
  • Hva er standarder?
  • Nivåer, relasjoner, hensikt og utvikling over tid
  • Utfordringer, nye krav og nye typer leveranser
  • Nye satsninger
 • Standardiseringsarbeidet i praksis
  • Påvirkningsmuligheter, høringer og informasjon
  • Å engasjere seg - Hvilket ansvar og oppgaver har du?
 • Regler for arbeid i standardiseringskomiteer
 • Arbeid i komiteen
 • Verktøy og tilgang via web (primært selvstudium)
 •  

Kurs 2: Kurs i komitéarbeid

Tidspunkt: dagskurs fordelt på to halve dager, 6. og 20. november 2024, kl. 0900-1130
Type kurs: digitalt (webinar)
Sted: Teams (lenke sendes til de som melder seg på)

Målet med dette kurset er at du skal bli bedre på å skrive (og lese) standarder, bruke tiden din riktig, bidra til effektive prosesser og få tips for gjennomslag. Kurset bygger på «Introduksjon til standardisering».Målgruppen er deltakere i norsk og internasjonal standardisering, komitéledere og de som vil lære mer om standardiseringsarbeid.

For å delta på dette kurset forutsettes det forkunnskaper tilsvarende opplæringskurset "Introduksjon til standardisering".

Kurset er gratis. Ved påmelding blir du registrert som deltaker på både del 1 og del 2 av kurset. Påmeldingsfrist er sju dager før det første kurset.

Program del 1

 • Standardiseringsarbeid, ulike leveranser og prosjektstyring
 • Standarder og regelverk, begreper og mandat. Sammenhenger, det europeiske og internasjonale systemet, nasjonal oppfølging

Program del 2

 • Å skrive en standard
  • Normativ/informativ
  • Terminologi
  • Verktøy og støttedokumenter
 • Deltakelse og påvirkning. Hvordan få gjennomslag?
 • Prosjektverktøy ISOlutions

Kontaktperson