Standard Morgen: Biologisk mangfold

Biologisk mangfold er avgjørende for menneskelig overlevelse og trivsel, og våre aktiviteter påvirker tilstanden til enkeltarter innenfor dyre- og planteriket. Nå inviterer Standard Norge norske aktører til å delta i en komité som skal følge og gi norske innspill til det internasjonale standardiseringsarbeidet for biologisk mangfold. Vi ønsker velkommen til digitalt frokostmøte høsten, 2024 (dato kommer).

En gravemaskin på et jorde ved skogkanten
Foto: iStock

Tid: Var opprinnelig planlagt til 13. februar men er utsatt til høsten 2024, dato kommer
Sted: Digitalt (webinar)
Påmelding: Se lenger ned i saken

Biologisk mangfold eller naturmangfold, omfatter den enorme variasjonen av livsformer på jorden, inkludert planter, dyr, mikroorganismer og økosystemer. Dette rike mangfoldet utgjør selve fundamentet for livet på planeten vår, og det er av avgjørende betydning for menneskelig trivsel og overlevelse. Nå er dette mangfoldet under trussel over hele verden. Våre vaner og handlinger medfører at det årlig er store tap av naturmangfoldet, og andelen av det vi kan kalle «uberørt natur» eller inngrepsfri natur blir stadig mindre, også her i landet. Disse utfordringene ble ikke minst synliggjort under naturtoppmøtet som ble arrangert i Montreal i desember 2022.

Ifølge FN trues én million plante- og dyrearter, av utryddelse. Verdens Naturfond (WWF) mener at vi har tapt 69 prosent av bestandene av ville dyr på 50 år, og dette tallet stiger fortsatt. (kilde: FN-Sambandet).

Samtidig trenger vi ren luft, mat og et beboelig klima for å kunne leve. Milliarder av mennesker i både utviklede land og utviklingsland drar daglig nytte av naturen og fordelene den gir, f.eks. mat, energi, materialer, medisiner, og rekreasjon. Vi vet at en sunn planet er viktig for motstandsdyktige økonomier, og det er beregnet at mer enn halvparten av det globale bruttonasjonalproduktet (BNP) er avhengig av sunne økosystemer.

I tillegg er sunne økosystemer avgjørende for å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Hva kan vi gjøre med disse utfordringene? Er det iverksatt tiltak allerede for å bedre eller restaurere biologisk mangfold? Vi må fortsatt ha infrastruktur og boliger, men kan vi gjøre adferdsendringer slik at det biologiske mangfoldet ikke forringes ytterligere, men heller bedres?

Norsk standardiseringskomite for biologisk mangfold

Standardisering innenfor biologisk mangfold går ut på å utvikle prinsipper, rammeverk, krav, veiledning og støtteverktøy i en helhetlig og global tilnærming, slik at alle virksomheter kan øke sitt bidrag til bærekraftig utvikling. Internasjonalt skjer dette arbeidet i standardiseringskomiteen ISO/TC 331 Biodiversity.

Nå ønsker vi å informere om den norske standardiseringskomiteen som skal følge det internasjonale arbeidet. I tillegg kan det bli aktuelt å lage nasjonale standarder på områder hvor det er viktig å være tett på norske forhold.

På frokostmøtet vil du høre mer om hva som skjer internasjonalt, rammene for arbeidet i den norske standardiseringskomiteen og hvordan du kan bidra i arbeidet.

Program

 • Velkommen
  Einar Morten Lassesen, Standard Norge (møteleder)
 • Naturbaserte løsninger og biologisk mangfold
  Leonard Sandin, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Bekkerestaurering
  Maya Runde Stølen, Stavanger kommune
 • Manual for villgjøring av urbane sjøområder
  Eli Rinde, seniorforsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Utfører av restaurering på land
  nn, Hæhre Arctic
 • Arbeidet i ISO/TC 331 Biodiversity og i den norske speilkomiteen SN/K 500 Biologisk mangfold
  Standard Norge

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta på frokostmøtet, men for å få tilgang til lenke, kreves det påmelding. Dagen før møtet vil vi sende lenke til alle som har meldt seg på.

Forkostmøtet er utsatt fra 13. februar til høsten 2024 (dato kommer). Dersom temaet er av interesse kan du registrere deg i lenken nedenfor og du vil motta informajon når ny dato er besluttet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove Grønseth i Standard Norge per e-post.