Opphavsrett og komitemedlemmer

I komitéarbeid, overdrar de enkelte komitémedlemmene opphavsrett til sine bidrag i standardiseringsarbeidet, til den aktuelle standardiserings­organisasjonen (f eks Standard Norge, ISO, IEC, CEN, CENELEC osv.). Organisasjonene overdrar bruksrettighetene til de nasjonale representantene, f eks Standard Norge. Det betyr at selv om du eller din virksomhet har bidratt aktivt i standardiseringsarbeidet, har du likevel ikke rett til å kopiere og spre standarder eller forslag (draft).

Kontakt oss på salg@standard.no dersom du har spørsmål om opphavsrett