Identifikasjon av kjøretøy

Produserer din bedrift kjøretøy eller leverer deler til kjøretøyindustrien? Ta da fjerdegiret til Standard Online, for vi kan tilby en verdensomspennende unik identifisering.

Produsenter av kjøretøy

For å ha en entydig identifisering av kjøretøy verden rundt er det utarbeidet standarder for et nummereringssystem kalt "Vehicle identification number" (VIN). En VIN-kode består av i alt 17 posisjoner. De tre første identifiserer produsenten av kjøretøyet og utgjør "World manufacturer identifier" (WMI). I tillegg består VIN-koden av "Vehicle descriptor section" (VDS) og "Vehicle indicator section" (VIS).

WMI tildeles i Norge av Standard Online AS. De øvrige posisjonene i VIN-koden disponeres av produsenten etter regler gitt i standardene.

For å ha oversikt over hvilke bedrifter som har fått tildelt en WMI-kode er det opprettet et internasjonalt register som Society of Automotive Engineers (SAE) i USA er ansvarlig for. Dette betyr at alle tildelinger vi gjør her i Norge også blir oversendt til SAE for registrering.

Produsenter av deler til kjøretøy

For å identifisere produsenter av deler til kjøretøy er det etablert en tilsvarende ordning som for kjøretøyprodusenter. Denne er kalt "World parts manufacturer identifier" (WPMI).

WPMI består av fire posisjoner og tildelingen av koden gjøres i Standard Online AS.

Også når det gjelder WPMI er det Society of Automotive Engineers (SAE) Inc. i USA som har ansvaret for det internasjonale registeret.

Aktuelle standarder og andre dokumenter

ISO 3779 Kjøretøy - VIN
ISO 3780 Kjøretøy - WMI
ISO 3833 Kjøretøy - Typer
ISO 4030 Kjøretøy - VIN (plassering)
ISO 4100 Kjøretøy - WPMI
ISO/TR 8357 Kjøretøy - Instruksjoner for implementering

Priser

Tildelingen koster kr 2 700,- og inkluderer ISO 3779:2009 Road vehicles -- Vehicle identification number (VIN) -- Content and structure.
 
Mer informasjon om WMI- og WPMI-koder kan du få ved å kontakte oss på salg@standard.no eller telefon 67 83 87 00. 
 
Søknadsskjema WMI (PDF)