Kortutstederidentifisering (plastkort)

Utsteder din bedrift betalingskort, kredittkort, transaksjonskort, fordelskort eller adgangskort som nummereres? Da bør du forsikre deg om at numrene på kortene er unike.

Du ønsker sikkert å unngå at adgangskortet du har utstedt blir brukt til å heve penger i en bank, eller at et bankkort kan åpne inngangsdøren i din bedrift.

I dagens omfattende og til dels uoversiktlige kortmarked har vi ingen garanti for at brukeren ikke vil prøve å benytte ulike typer kort om hverandre. Du som kortutsteder kan unngå et problem ved å være med på en internasjonal ordning som setter kortnumrene i system.
 
Internasjonal ordning
Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har etablert en ordning for registrering av kortutstedernummer i henhold til internasjonale standarder. I Norge er det Standard Norge (SN) som har ansvaret for ordningen, som blir administrert av Standard Online AS. Basis for registrerings- og tildelingssystemet er standardene i NS-EN ISO/IEC 7812-serien.

Hvorfor være med?
Som kortutsteder er det viktig å sørge for at de kortene du utsteder har unike numre som ikke kan forveksles med andre kort. Ved å sørge for at dine kort er registrert og kodet i henhold til standardene, har du gjort ditt beste for å hindre at systemkollisjoner oppstår.
 
Selskaper som VISA, American Express, Europay, Norsk Tipping og NKL i tillegg til alle oljeselskapene, er med i ordningen.
 
Unikt nummer
Registreringsordningen går ut på at du som kortutsteder får tildelt et unikt kortutstedernummer på åtte siffer.
 
Internasjonalt nummer
En kortutsteder kan bare få tildelt ett nummer som består av åtte siffer. Kortutsteder har i tillegg inntil ti sifre til disposisjon for organisering av blant annet kontonumre, kundenumre e.l. Det siste sifferet er et kontrollsiffer som beregnes på grunnlag av en formel i standarden.
 
Nasjonalt nummer
Kort som bare skal brukes i Norge får tildelt et nasjonalt nummer som består av åtte siffer. Første siffer angir at det er et nasjonalt nummer. Siffer to til fire angir hvilket land kortet tilhører. De neste fire sifrene identifiserer kortutsteder. Kortutstederen har i tillegg inntil ti siffer til disposisjon for organisering. Det siste sifferet er et kontrollsiffer.
 
Sporingsmulighet
Kortutstedere som er med i ordningen kan spores opp ved alle transaksjoner som foretas. Dersom du eller din bedrift ikke finner eieren til et kort, har vi opplysninger om hvilket firma som har utstedt kortet og som du dermed kan henvende deg til.
 
Søknad
For å få tildelt kortutstedernummer er det laget egne søknadsskjema. Det er separate søknadsskjema for nasjonalt og internasjonalt kortutstedernummer. Søknadsskjemaene kan ikke fylles ut online, de må sendes inn per e-post. Lenke til skjemaene finner du nederst på denne siden.
 
Priser
Etableringspris for et nasjonalt kortutstedernummer er kr 3 300,- og kr 4 300,- for et internasjonalt utstedernummer. Prisen inkluder NS-ISO/IEC 7812-1:2000 Identitetskort - Identifisering av utstedere - Del 1: Nummereringssystem  (engelsk tekst). Hvert nummer som tildeles er gyldig i to år og koster kr 2 200,- for hver fornyelse. Det tas forbehold om prisendringer.
 
Mer informasjon om kortutstederordningen kan du få ved å kontakte oss på salg@standard.no eller telefon 67 83 87 00.

Søknadsskjema med veiledning - nasjonalt kort (PDF-format)
Søknadsskjema med veiledning - internasjonalt kort (PDF-format)