Relevante standarder for byggmestere

Oversikt over standarder som er viktige for byggmestere. Inneholder relevante standarder for kvalitetsledelse, utvalgte standardiserte kontrakter og standarder knyttet til prosesser for anbud og tilbud.

Oversikten har også med seg sentrale standarder knyttet til overtagelse av bygg, blant annet hva som skal leveres av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) ved ferdigstillelse.

I tillegg vises det til to relevante standarder knyttet til hhv uavhengig kontroll og tilstandsanalyse.

Enkeltkjøp eller abonnement

Standardene i listen under kan kjøpes enkeltvis, eller du kan legge dem til i et abonnement på web for å være sikker på at du alltid har siste utgave. Kontakt oss på salg@standard.no dersom du vil vite mer om abonnementsmulighetene dine.

Relaterte standarder

Startpakke for byggmestre. Standardsamling (Elektronisk): NS 3450, NS 3456, NS 3700, NS 3940, NS 8406, NS 8430, NS 11001-2

NS-EN ISO 9001: Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

NS 8409: Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer

NS 8406: Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

NS 3420-A: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del A: Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass

NS 3420-1: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser

NS 3420-Q: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del Q: Tømrerarbeider

NS 3420-R: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del R: Montasje- og innredningsarbeider

NS-EN 14250: Trekonstruksjoner - Produktkrav for prefabrikkerte takstoler med spikerplater

NS-EN ISO 9972: Bygningers termiske egenskaper - Bestemmelse av bygningers luftlekkasje - Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015)

NS 3931: Elektrotekniske installasjoner i boliger

NS 8430: Overtakelse av bygg og anlegg

Byggblankett 8430 A: Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold

Byggblankett 8430 B: Mangelliste - Næringsforhold

NS 3940: Areal- og volumberegninger av bygninger

Veiledning til NS 3940 - arealbetegnelser bolig: Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger. En veileder basert på NS 3940 - P704

Veiledning til NS 3940 - utleieareal næringsbygg: Veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg. En veileder basert på NS 3940 - P696

NS 3456: Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger og tilhørende uteområder (FDVU-dokumentasjon)

NS-EN 13187: Bygningers termiske egenskaper - Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer - Infrarød metode (ISO 6781:1983 modifisert)

NS 8404: Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

NS 3600: Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 11001-1: Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger

NS 11001-2: Universell utforming av byggverk — Del 2: Boliger