Relevante standarder for eiendomsforvaltning

Jobber du innenfor eiendomsforvaltning og Facility Management som eier, forvalter, tjenesteleverandør eller bruker? Da er dette de viktigste standardene for deg.

Her kan du plukke de standardene du trenger innenfor:

 • Facility Management
 • Livssykluskostnader
 • Energi og energisparing
 • Arealberegninger
 • Renhold
 • Rengjøringskvalitet
 • Kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold
 • Driftstjenester
 • Tilstandsanalyse
 • FDVU-dokumentasjon
 • Miljø og bærekraft
 • Universell utforming
 • Overlevering

Relaterte standarder

Fasilitetsstyring (FM). Standardsamling (Elektronisk): Fasilitetsstyring (FM). Denne elektroniske standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 41001, NS-EN ISO 41011, NS-EN ISO 41012, SN-ISO/TR 41013, NS-EN ISO 41014, NS-EN 15221-3, NS-EN 15221-4, NS-EN 15221-5, NS-EN 15221-6, NS-EN 15221-7, NS 6422.

NS-EN ISO 41001: Fasilitetsstyring (FM) - Ledelsessystemer - Krav og brukerveiledning

NS-EN ISO 41011: Fasilitetsstyring (FM) - Terminologi

NS-EN 15221-3: Fasilitetsstyring (FM) - Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring

NS-EN 15221-4: Fasilitetsstyring (FM) - Taksonomi, klassifisering og strukturer i fasilitetsstyring

NS-EN 15221-7: Fasilitetsstyring (FM) - Veiledning om benchmarking av ytelser

NS-EN ISO 50001: Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning

NS 3454: Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon

NS 3940: Areal- og volumberegninger av bygninger

Veiledning til NS 3940 - arealbetegnelser bolig: Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger

Veiledning til NS 3940 - utleieareal næringsbygg: Veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg

NS-INSTA 800-1: Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

NS-INSTA 810: Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester

Veiledning til NS-INSTA 800: En veiledning til NS-INSTA 800 om rengjøringskvalitet

NS 8431: Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

NS 8433: Alminnelige kontraktsbestemmelser for skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg

NS 8434: Alminnelige kontraktsbestemmelser for manuelle vakt- og sikkerhetstjenester

NS 3424: Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring

NS 3600: Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS-EN 16096: Bevaring av kulturminner - Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger

NS 11001-1: Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger

NS 11001-2: Universell utforming av byggverk — Del 2: Boliger

NS 3456: Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger og tilhørende uteområder (FDVU-dokumentasjon)

NS-EN 15978: Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers miljøprestasjon - Beregningsmetode

NS 11005: Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger

NS 11030: Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse

NS 8430: Overtakelse av bygg og anlegg

NS-EN 13306: Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi