Relevante standarder for elektroinstallatøren

Elektroinstallatøren arbeider med installasjoner og utstyr som kan medføre fare for egne medarbeidere og for kunder om ikke arbeidet holder en god faglig standard. Det er årsaken til at sektoren har et strengt regelverk å forholde seg til.

Se oversikt over relevante standarder på våre sider for Elektroinstallatørens nødvendige verktøy