Relevante standarder for Faggruppen brannprosjektering

Dette er en oversikt over standarder som er relevant for deg som jobber med brannprosjektering og brannsikkerhetsstrategi for bygninger. Her finner du overordnede standarder med kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og uavhengig kontroll, verktøy for utforming av brannsikkerhetsstrategi og krav til FDV-dokumentasjon.

For detaljprosjektering finner du standarder som definerer branntekniske klasser for materialegenskaper og konstruksjoners brannmotstand, krav til brannlaster og brannteknisk dimensjonering av ulike konstruksjoner.

Videre finner du standarder for sprinklingsanlegg, både for boliger og større systemer, med krav til dimensjonering, installering og vedlikehold.

For bygninger finnes også krav til nødbelysning og visuelle ledesystemer i tillegg til standard for rømningsplaner.

Oversikten over standarder er delt inn i "Grunnleggende standarder" og "Detaljprosjektering" slik at det skal bli enklere for deg å orientere deg. Se menyen til venstre for se oversiktene.