Relevante standarder for rådgivende ingeniør bygg (RIB)

Dette er en oversikt over standarder for deg som er rådgivende ingeniør bygg. Her finner du verktøy som forenkler og reduserer risiko i anbudsprosessen, standarder referert til i TEK og næringens beste praksis.

Oversikten bidrar til forenkling i anbudsprosessen, kvalitet ved uavhengig kontroll og med verktøy for detaljprosjektering innenfor ulike materialområder som tre, mur, betong og stål (for geoteknikk finnes egen samling). Eurokodene, dvs prosjekteringsstandardene for konstruksjoner av ulike materialer er grunnleggende for en RIB. Disse er knyttet opp mot ulike typer materialer og for betong og stål finnes også tilhørende standarder med krav til utførelse.

Oversikten inneholder også overordnede standarder for areal, tegninger, risikovurdering av brann (bla til hjelp ved utforming av brannstrategi for byggverket) og FDV-dokumentasjon (hva skal dokumenteres iht. til TEK og til hvem).

Oversikten er delt inn i fem emner slik at det skal bli enklere for deg å orientere deg. Klikk på lenkene under for å komme videre til oversiktene: