Relevante standarder for rådgivende ingeniør elektro (RIE)

Rådgivende ingeniører innen elektro har et stort behov for enkel tilgang på beregnings- og dimensjoneringsregler, dokumentasjon, ytelser og tekniske krav til produkter som benyttes i el-anlegg.

Norsk Standard dekker dette behovet gjennom en rekke standarder. Utfordringen for bransjen er at det er svært mange standarder å forholde seg til dersom man inkluderer alt innen beskrivelser, produkt, prøvning, utførelse, drift, igangsetting og kontrakter.

For å hjelpe bransjen har Standard Norge satt sammen en oversikt over de mest sentrale standardene som er aktuelle for rådgivende ingeniører innenfor elektro.

Standardene i listen under kan kjøpes enkeltvis, eller du kan legge dem til i et abonnement på web for å være sikker på at du alltid har siste utgave. Kontakt oss på salg@standard.no dersom du vil vite mer om abonnementsmulighetene dine.

Relevante standarder

NS-EN ISO 50001 - Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning

Juridiske standarder for bygg og anlegg
Trykket og innbundet standardsamling som inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430, samt tilhørende blanketter.

Juridiske standarder for bygg og anlegg
Elektronisk standardsamling inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430.

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

NS 8402 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

NS 8409 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer

NS 8430 - Overtakelse av bygg og anlegg

Byggblankett 8430 A - Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold

Byggblankett 8430 B - Mangelliste - Næringsforhold

NS 6430 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC)

NS 3456 - Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger og tilhørende uteområder (FDVU-dokumentasjon)

NS 3935 - Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

NS 8404 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

NS 3420-0 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del 0: Orientering

NS 3420-1 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser

NS 3420-2 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del 2: Inndeling, innhold og stikkordliste

NS 3420-BN Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del BN: Elektrotekniske systemer

NS 3420-BQ - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del BQ: Heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau

NS 3420-W - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del W: Installasjoner for elkraft og ekom

NS 3420-X - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del X: Utstyr for elkraft og ekom

NS 3420-Y Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del Y: Spesielle tekniske installasjoner og anlegg

NS 3420-YB - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del YB: Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet

NS 3901 - Krav til risikovurdering av brann i byggverk

NS-EN 12464-1 - Lys og belysning — Belysning av arbeidsplasser — Del 1: Innendørs arbeidsplasser

NS 3960 - Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold

NS 3418 - Konkurransegrunnlag med ytelses-beskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag — Struktur og innhold