Relevante standarder for takstmann

For deg som jobber med taksering av bolig og næringseiendom finnes det mange relevante standarder. I denne oversikten har vi lagt inn et knippe av de mest sentrale standardene.

Standardene er knyttet til:

  • metodikk for tilstandsanalyse
  • hva som kreves av dokumentasjon for å sette tilstandsgrad
  • krav til toleranser og avvik
  • standardisert arealberegning
  • krav til el-installasjoner i bolig
  • lydforhold i bygninger

Dette er standarder som nyttige for deg som er takstmann å kjenne til, slik at du kan etterspørre relevant dokumentasjon.Standardene i listen under kan kjøpes enkeltvis, eller du kan legge dem til i et abonnement på web for å være sikker på at du alltid har siste utgave. Kontakt oss på salg@standard.no dersom du vil vite mer om abonnementsmulighetene dine.

Relaterte standarder

NS 3940: Areal- og volumberegninger av bygninger

Veiledning til NS 3940 - arealbetegnelser bolig: Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger

Veiledning til NS 3940 - utleieareal næringsbygg: Veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg

NS 8404: Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

NS 3424: Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring

Veiledning til NS 3424: Tilstandsanalyse av byggverk — Innhold og gjennomføring

NS 3600: Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3456: Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger og tilhørende uteområder (FDVU-dokumentasjon)

NS 3420-1: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser

NS-EN 13187: Bygningers termiske egenskaper - Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer - Infrarød metode

NS 3931: Elektrotekniske installasjoner i boliger

NS 8175: Lydforhold i bygninger — Lydklasser for ulike bygningstyper

NS-EN 15221-6: Fasilitetsstyring (FM) - Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring