Test av KI robot infoside

Sammen med Reodor Studios skal Standard Norge utføre tester med kunstig intelligens (KI) og bot som xxxxxxx etc.

Legg til informativ fylltekst som informerer om prosjektet og hva en som melder interesse kan forvente seg. 

(Hvordan skal interesse meldes inn? Skjema funsksjon vi bruker i dag oppretter vi i SuperOffice, vår CRM-system hvor alle tilbakemeldinger lagres. Info kan hentes ut herfra igjen med jevne mellomrom. Alternativt er at det automatisk opprettes en epost. Microsoft Forms kan vurderes men dette har vi selv lite erfaring med og ikke noen rutiner for ennå).