Jobb hos oss

Når du jobber med standardisering, kommer du i kontakt med ulike ekspert- og fagmiljøer. Du opplever hvordan forskningsresultater kommer til praktisk nytte gjennom nye løsninger og du blir oppdatert om teknologiske nyvinninger.

Flere personer i et møterom
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

Se våre ledige stillinger

Konsernet Standard Norge er totalleverandør innenfor standardisering og dekker alt fra utvikling til salg av standarder og tilleggsprodukter. Konsernet består av standardiseringsorganisasjonen Standard Norge, salgsselskapet Standard Online AS og IT-selskapet Standards Digital AS. Til sammen er vi om lag 120 medarbeidere.

Gjennom standardisering samarbeider vi nært med næringslivet og offentlig sektor for å spre kunnskap, sikre trygghet og lønnsomhet og bidra til nyskapende og bærekraftige løsninger.

Standard Norge er en kunnskapsorganisasjon, og vi har både spesialister og generalister blant medarbeiderne våre. I tiden som kommer, skal vi ansette flere nye medarbeidere.

Standard Norge

70 av konsernets ansatte jobber i standardiseringsorganisasjonen Standard Norge. Vi lager standarder innenfor de fleste områder og har stor aktivitet både innenfor bygg, anlegg og eiendom, olje- og gassindustri, kvalitet, miljø, klima og energi, fiskeri og akvakultur, sikkerhet, helse og informasjonsteknologi.

Vi er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon og holder til i moderne lokaler på Lilleaker/Lysaker i Oslo. Vi har gode personalordninger og et godt arbeidsmiljø. 

Standard Online

Salgsselskapet Standard Online er den største leverandøren av standarder og tilhørende produkter, som kurs og rådgivning, til norsk næringsliv og det norske samfunnet generelt. Standard Online er den delen av konsernet som har hovedkontakten med sluttbrukerne. Standard Online har 31 ansatte.

Standards Digital

IT-selskapet Standards Digital startet sin virksomhet 1. januar 2018. Vi tilbyr IT-løsninger skreddersydd for standardiseringsvirksomhet.

Kvinne står ved lng hylle med papirer

Visste du at

papirformat var den første saken Norges Industriforbund Standardiseringskomité tok tak i da den ble etablert i 1923? Dermed ble det slutt på kaoset som rådet på mange norske kontorer.

Les mer om A-formatene