Milepæler gjennom 100 år

Her har vi samlet noen høydepunkter fra Standard Norges historie.

Starten
1923

Starten

Norges Industriforbunds Standardiseringskomité blir nedsatt 11. oktober 1923. Dette regnes som starten på det som senere skulle bli organisasjonen Standard Norge og merkevaren Norsk Standard.

Les mer om starten

1925

NS 1

De to første norske standardene, NS 1 og NS 2, blir vedtatt i mars 1925. Det er de første i en rekke av det som til å begynne med er tekniske standarder for verkstedindustrien.

A-formatet
1926

A-formatet

Selve kroneksemplet på standardisering er A4. Og et standardformat for papir er den første saken standardiseringskomiteen tar tak i da den blir etablert i 1923.

Les mer om standarden for papirformat

1931

Navnebytte

I 1931 bytter Norges industriforbunds Standardiseringskomité navn og organisasjonsform, og blir til Norges Standardiseringsforbund. NSF blir nå et eget forbund uavhengig av Norges Industriforbund.

1947

Internasjonalt samarbeid

I 1947 blir den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO etablert. Den har sitt hovedkontor i Geneve i Sveits.

Standard Norge er Norges medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og sikrer at norske interesser blir ivaretatt når standarder utarbeides internasjonalt.

Tastbordets skrifttegn
1957

Tastbordets skrifttegn

I 1957 blir Norge det første landet i verden som vedtar en nasjonal standard for tastaturoppsett.

Men QWERTY-tastaturet, oppkalt etter de seks første tastene på den øverste tastraden, var allerede godt etablert da standarden ble vedtatt.

Les mer om standarden for tastatur

1959

Skispbyggerne Standardiseringssentral

I 1959 blir Skipsbyggernes Standardiseringssentral (SSS) opprettet. Sentralen går senere inn i NVS.

1960

CEN blir opprettet

CEN (Comité Européen de Normalisation), den europeiske standardiseringsorganisasjonen, blir opprettet i 1960 . Den har sitt hovedkontor i Brussel.

1961

Norsk Verkstedindustris Standardiseringssentral

I 1961 blir Norsk Verkstedindustris Standardiseringssentral (NVS) etablert. NVS utarbeider og vedtar bransjespesifikke standarder, som utgis under NSFs merkevare Norsk Standard.

Norges Byggstandardiseringsråd (NBR) opprettet
1963

Norges Byggstandardiseringsråd (NBR) opprettet

Den høye takten i gjenoppbyggingen etter 2. verdenskrig førte til behov for samkjøring og et sterkere fagmiljø knyttet til byggstandardisering. På initiativ fra Kommunal- og arbeidsdepartementet ble Norges Byggstandardiseringsråd (NBR) opprettet som selvstendig institusjon i 1963.

Les mer om byggstandardisering

Grønnsaker
1968

Grønnsaker

Er det mulig å vedta lengden på en gulrot? Eller omkretsen på et tyttebær? Absolutt! I 1968 kommer NS 2800-serien, de første standardene for grønnsaker.

Les mer om standarder for grønnsaker

«Byggenæringens bibel», NS 3420
1976

«Byggenæringens bibel», NS 3420

I 1976 kommer første utgave av NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, et komplett system for å beskrive og kalkulere bygge- og anleggsarbeider, inkludert tekniske installasjoner.

Les mer om NS 3420

ISO 9000 – Standarden for kvalitet
1987

ISO 9000 – Standarden for kvalitet

En av de mest kjente standardene internasjonalt blir lansert i 1987. ISO 9000 er en serie standarder som beskriver ulike aspekter ved kvalitetssikring.

Les mer om standarden for kvalitet

1992

Norsk allmennstandardisering (NAS) etableres

NAS etableres som et fagorgan for saker innenfor Informasjonsteknologi, helsevesen, miljøvern, arbeidsmiljø og forbrukersaker. NAS driver ikke med standardisering selv, men har en koordinerende rolle.

NORSOK
1995

NORSOK

NORSOK eller «Norsk sokkels konkurranseposisjon» er en rapport som kommer i 1995. Næringen måtte etter oljeprisfallet i 1986 se seg om etter tiltak for å effektivisere driften. Det såkalte NORSOK-programmet ble løsningen.

Les mer om NORSOK

2003

Standard Norge etableres

Standard Norge etableres i 2003 ved en sammenslåing av Norsk Teknologistandardisering (NTS), Norges byggstandardiseringsråd (NBR), Norsk Allmennstandardisering (NAS) og Norges Standardiseringsforbund (NSF).

En standard for god lyd
2014

En standard for god lyd

I 2014 kommer en Norsk Standard som fører til en bedre hverdag for profesjonelle så vel som amatørmusikere, lydteknikere, dirigenter og publikum.

Standarden NS 8178 setter kriterier for god akustikk i rom der det utøves musikk.

Les mer om standarden for god lyd

Avfallshåndtering til sjøs
2023

Avfallshåndtering til sjøs

Plast og annet avfall utgjør en stor trussel mot dyrelivet i havet. I mars 2023 utgis standarden for avfallsreduksjon og -håndtering på fiskefartøy. Den er et konkret virkemiddel i kampen mot forsøpling av havet.

Les mer om avfallshåndtering til sjøs