Standard Online AS

Standard Online er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Standard Online AS er standardiseringens felles salgsselskap og kundefront. Selskapet eies av Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komite. Virksomheten skal bidra vesentlig til finansiering av standardiseringsoppgavene hos de to eierne. Selskapet har 31 ansatte og holder til på Lilleaker i Oslo.

Våre produkter og tjenester

Nettstedet standard.no er «one stop shop» for standarder. Vår abonnementstjeneste sikrer deg kvalitet og trygghet, samtidig som den er enkel å bruke. Ved behov for nye standarder blir de tilgjengelige i abonnementet ditt øyeblikkelig. Du kan overlate hele standardarkivet ditt til oss, og nyte økonomisk gevinst i å slippe oppdatering av standarder selv. Vi har standarder og normer innenfor de fleste områder. Vi tilbyr blant annet produkter for bygg- og anleggsbransjen som NS 3420, standarder som omfatter juridiske og kontraktsrettslige forhold, kvalitets- og miljøstandarder, samt elektrotekniske normer, som storselgeren NEK 400.

Abonnement – alltid tilgjengelig og oppdatert

Abonnement gir deg og din virksomhet en enkel nettbasert tilgang til standarder, og du er garantert å alltid ha siste utgave av standardene.

Fordeler med et abonnement:

  • Tilpass abonnement etter eget behov
  • Alltid oppdaterte utgaver
  • Ubegrenset antall utskrifter
  • Alltid tilgang til dine standarder og produkter via våre nettsider
  • Prisgunstig for flere brukere
  • Passer for både små og store bedrifter

Les mer om vår abonnementstjeneste

Kurs og opplæring

Standard Online AS har mange års erfaring med kurs og konferanser og holder hvert år ca. 160 kurs fordelt på en rekke fagområder innenfor standardiseringen. Våre kursholdere kommer fra forskjellige bransjer og har god erfaring og fagkunnskap om standardene de underviser i. Vi holder kurs i Oslo (Lysaker), Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

De fleste av våre kurs kan også skreddersys og holdes som bedriftsinternt kurs. Vi tilbyr også flere nettbaserte e-læringskurs som gir kompetanse i standardene for ledelsessystemer.

Gå til våre kurssider

Rådgiving

Vi tilbyr rådgivingstjenester innenfor en rekke ISO- og NS-standarder. Våre rådgivere har lang erfaring og har sin daglige virksomhet innen sertifisering og anvendelse av ledelsessystemstandarder og øvrige standarder.

Les om våre rådgivingstjenester

Sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 45001

Standard Online AS har siden 31. januar 2011 vært sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001. Siden 2017 er vi også sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 45001.

Achilles-kvalifisert

Standard Online AS er kvalifisert i “Achilles Joint Qualification System for suppliers to the oil industry in Norway and Denmark” og i TransQ.