ISO-standarder

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO (International Organization for Standardization) har utviklet standarder for de fleste sektorer siden 1947. Norge er en aktiv deltaker i internasjonal standardisering, og vi har ansvaret for flere viktige standardiseringsområder i ISO.

De mest kjente ISO-standardene er de for kvalitetstyrings- og miljøstyringssystemer. De mest brukte er utgitt som Norsk Standard og har benevnelsen NS-EN ISO 9001 og 9004 for kvalitetstyringssystemer og NS-EN ISO 14001 og 14004 for miljøstyringssystemer. Ofte blir disse standardene kun omtalt som ISO 9000 og ISO 14000.

Hvorfor har jeg ikke hørt om ISO før nå?

Med unntak av ISO 9000 og ISO 14000 dreier flesteparten av ISO-standardene seg om tekniske spesifikasjoner eller retningslinjer for å sikre at materialer, varer, prosesser og tjenester er gode nok for det formålet de er tenkt å ha. Hver standard omhandler vanligvis et avgrenset og svært spesifikt emne. Tidligere var det derfor ofte ingeniører og andre tekniske eksperter som forholdt seg til ISO-standarder.

Arbeidsfeltet har derimot stadig blitt utvidet, og i dag er det mange ulike fag- og yrkesgrupper som må forholde seg til standarder.

IEC-publikasjoner

IEC utvikler og publiserer internasjonale elektrotekniske publikasjoner, de fleste to-språklige (engelsk og fransk). IEC-publikasjonen brukes på ulike nivåer i over 100 land. Spesielt i Europa har IECs publikasjoner sterkt gjennomslag og legges ofte til grunn for harmoniserte Europanormer (EN). I Norge er det Norsk Elektroteknisk Komité som utgir IEC-publikasjoner.