Norsk Standard

Det er Standard Norge som fastsetter og utgir Norsk Standard. Dette gjelder både standarder utarbeidet i Norge, Europa eller internasjonalt. Alle norske standarder har en identifikasjon bestående av en bokstavkode og et tall. Norsk Standard er et varemerkebeskyttet ordmerke.

Før vi fastsetter en norskspråklig standard, kontrollerer vi at den er standardiseringsteknisk korrekt og at den ikke strider mot andre standarder.

Språk og terminologi

Vi tilstreber et enkelt og kortfattet språk uten unødig bruk av fremmedord. Terminologien i standardene må være klar, korrekt og konsekvent. Standarder som er utviklet europeisk eller internasjonalt, kan fastsettes som Norsk Standard med engelsk tekst, eller bli oversatt til norsk.

Europeiske standarder

Norge er som medlem av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, forpliktet til å implementere alle europeiske standarder og fastsette dem som Norsk Standard. Av alle nye Norsk Standard i dag har ca. 95 % europeisk opphav.

Internasjonale standarder

Internasjonale ISO-standarder utgis som Norsk Standard ut fra en faglig og behovsmessig vurdering. Vi er ikke forpliktet til å fastsette ISO-standarder som Norsk Standard.

Tilbaketrekking av standarder

Standard Norge trekker også tilbake standarder som ikke lenger skal gjelde. Tilbaketrekking kan skje ford innholdet ikke lenger er aktuelt, standarder blir avløst av nye, eller nye lover og regler gjør standardene uaktuelle.

Tittelen på norske standarder

Alle norske standarder består av en bokstavkode og et tall.

Bokstavkoden forteller hvordan standarden er utviklet:

  • NS - Standard som er utviklet i Norge (f.eks. NS 3901)
  • NS-EN - Standard som er utviklet i Europa (CEN), og deretter fastsatt som Norsk Standard (f.eks. NS-EN 294)
  • NS-EN ISO - Standard som er utviklet internasjonalt (ISO), og deretter fastsatt som europeiske standard (CEN). Den kan også være utviklet parallelt i CEN og ISO, og deretter fastsatt som Norsk Standard (f.eks. NS-EN ISO 3953)
  • NS-EN ISO/IEC - Standard som er utviklet internasjonalt (i samarbeid mellom ISO og IEC), og deretter fastsatt som europeisk standard (CEN). Den kan også være utviklet parallelt i CEN og ISO/IEC, og deretter fastsatt som Norsk Standard (f.eks. NS-EN ISO/IEC 9661)
  • NS-INSTA - Standard som er utviklet i et nordisk samarbeid og deretter fastsatt som Norsk Standard (f.eks. NS-INSTA 414)
  • NS-ISO - Standard som er utviklet internasjonal (ISO), og som Norge har valgt å fastsette som Norsk Standard (f.eks. NS-ISO 8402)


NS-merket

Dette er en varemerkebeskyttet merking som brukes for å vise at et gitt produkt er produsert i samsvar med Norsk Standard. Standard Norge eier merket, mens forvaltning av bruken er satt ut til andre.

NEK

Standarder med betegnelsen NEK er elektrotekniske standarder og forvaltes av Norsk Elektroteknisk Komite.

Produktkatalog

For oversikt over Norsk Standard kan du bruke vår ICS-utforsker som samler norske standarder sortert på ICS-koder.

Gå til ICS-utforsker (produktkatalog)