NORSOK-standarder

NORSOK-standarder er så langt det er mulig ment å erstatte oljeselskapets spesifikasjoner og fungerer som referanser i myndighetenes regelverk.

Standardene er utviklet av norsk petroleumsnæring, fasilitert av Standard Norge, for å sikre tilstrekkelig sikkerhet, verdiskaping og kostnadseffektivitet for utviklingen og driften av petroleumsindustrien. 

Les mer om NORSOK