4human: Norges første virksomhet med sertifikat for informasjonssikkerhet og personvern

4human forvalter daglig store mengder personopplysninger inkludert helseopplysninger, og det er helt avgjørende at kundene er trygge på at virksomheten tar informasjonssikkerhet og personvern på alvor. Derfor er 4human sertifisert etter ISO/IEC 27701.

Foto:

Utpreget kvalitetskultur

– Vi er stolte av den sterke kvalitets-, informasjonssikkerhets- og personvernkulturen blant våre ansatte. De ansatte i 4human har selv valgt "kvalitet" som en av selskapets verdier, sier Bjørnar T. Andersen, administrerende direktør i konsernet 4human.

I tillegg til ISO/IEC 27701, er også 4human sertifisert etter ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitetsledelse, ISO/IEC 27001 Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet og ISO 27018 Informasjonssikkerhet for personopplysninger i skytjenester.

– I vårt daglige arbeid med kvalitet og informasjonssikkerhet og i våre forbedringsprosesser, bidrar ISO-sertifiseringene til å styrke vår posisjon som ledende leverandør av HRM- og kvalitetsstyringssystemer i det norske markedet, sier Andersen.

ISO/IEC 27701:2019 for informasjonssikkerhet og personvern

Risikoen for informasjonssikkerhets- og personvernbrudd har de siste årene vært økende. Det skyldes at det generelle trusselbildet i næringslivet er skjerpet. De siste årene har flere norske virksomheter i ulike sektorer og bransjer vært utsatt for alvorlige digitale sikkerhetsbrudd.

Som leverandør av skybaserte personal- og ledelsessystemer merker 4human en forventning imarkedet om at de leverer trygg og robust programvare som ivaretar kundenes krav og forventinger til informasjonssikkerhet og personvern.

– 4human er først ute og leder an i noe vi er sikre på kommer til å bli et krav til aktørene i vår bransje. Vi er fremtidsrettet og skal være et trygt valg for kundene, sier Andersen.

Bransjeledende formalisering av kvalitet, informasjonssikkerhet og personvern

4human er sertifisert etter hele fire ISO-standarder og er trolig den eneste programvareleverandør i Norge med så omfattende ISO-sertifiseringer. 4human har gjennom mange år jobbet med kvalitet, informasjonssikkerhet og personvern og har brukt mer enn to år på sertifiseringene.

4human er sertifisert etter følgende ISO-standarder:

  • NS-EN ISO/IEC 27701 Håndtering av personverninformasjon
  • NS-EN SO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet
  • NS-SO/IEC 27001 Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet
  • ISO/IEC 27018 Informasjonssikkerhet for personopplysninger i skytjenester

Alle sertifikater gjelder for 4human HRM og 4human TQM.

Fakta

4human HRM AS er en norsk leverandør av SaaS løsninger innen personalforvaltning. De består av litt over 100 medarbeidere i Tønsberg, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Asker og Oslo. Deres skybaserte HRM-løsning er et komplett, modulbasert HR-system for oppfølging og videreutvikling av ansatte og bidrar til effektive personalprosesser, tilfredse ledere/mellomledere/ansatte og redusert sykefravær/fraværskostnader. 

4humans datterselskap 4human TQM har 15 medarbeidere, og er en nasjonal leverandør av SaaS-løsninger innen HMS, kvalitet og risiko. 

Bjørnar T. Andersen er administrerende direktør i konsernet 4human