Medisinstudent Marte har skrevet hovedoppgave om standardisering

– Jeg hadde ikke tenkt over hvor mye standarder egentlig påvirker hverdagen vår, sier Marte Mjeldheim Sandvoll. Etter å ha undersøkt fordeler og ulemper ved bruk av standarder i helsesektoren, tror hun standarder vil spille en viktig rolle i utviklingen av framtidens helsevesen.

Nærbilde av flere helsearbeidere med clipboard
Foto: Scanstock

– Standardisering er et aktuelt tema fordi helsevesenet stadig krever mer effektive løsninger, samtidig som god pasientbehandling skal være i fokus. Det er et stort og spennende tema, og det at vi bruker mer standarder enn vi tenker over, vekket min interesse for tematikken, forteller Sandvoll som studerer medisin ved Universitetet i Bergen. 

Det var i samtale med sin veileder at hun oppdaget standardisering som tema og hun lurte på hvorfor det ikke var enda mer utbredt i helsevesenet. Det finnes allerede en god del standarder og former for standardisering innenfor medisin, blant annet innen medisinsk utstyr, undersøkelser og tester, og behandling.          – Men det finnes også en del skepsis til standardisering av helsesektoren, som jeg var nysgjerrig på. Jeg syntes standardisering som prosess for å gjøre noe likt hørtes ut som en god idé, og jeg ville undersøke hvorfor det ikke er mer brukt og hvordan det kan bli mer brukt i helsesektoren, sier Sandvoll. 

Presenterte oppgaven for Standard Norge

Sandvolls oppgave gir en oversikt over standardisering og hva det er, hvilke standarder som brukes innen medisin og helsevesenet i dag, hvilke fordeler det gir og hvilke utfordringer som er knyttet til det. Hun jobbet kontinuerlig med å lese seg opp og sette seg inn i tematikken, og fikk også god hjelp av Standard Norge.

– Jeg brukte nettsidene til å finne informasjon og kontaktet Standard Norge med ytterligere spørsmål som de hjalp meg med å svare på. Det var verdifullt for å komme videre i skriveprosessen, og jeg fikk også presentere oppgaven min for Standard Norge og de som jobber med å utvikle standarder på dette området, når den var ferdig. Det var med på å løfte oppgaven.

Noen av utfordringene med standardisering som Sandvoll tar for seg, er frykten for at standardisering kan føre til økt automatisering av avgjørelser, og dermed mindre rom for individuelle vurderinger. En annen utfordring er å ta i bruk de gjeldende standardene.

– I mitt arbeid med oppgaven fikk jeg mer kunnskap om hvordan noen deler av helsesektoren er bedre egnet for standardisering enn andre. Det er viktig å ta hensyn til pasienten og gjøre individuelle vurderinger, men så lenge man kartlegger utfordringene med standardisering tidlig og er bevisst på prosessen, så tror jeg standarder har potensial for å brukes mer i helsesektoren enn i dag.

Standarder kan spille en viktig rolle i utviklingen av helsevesenet

Helseatlas viser at det er stor variasjon i medisinske behandlinger rundt om i Norge, og Sandvoll peker på standarder som en mulig del av løsningen på denne utfordringen.

– Jeg tror vi alle kan være enige om at vi ønsker gode, sikre og likeverdige helsetjenester og spørsmålet er hvordan vi skal få det. Standarder kan blant annet øke kvaliteten på tjenestene og pasientsikkerheten, og bidra til bedre samhandling og redusere uønsket variasjon mellom behandlingssteder.

Sandvoll tror hun vil få god nytte av sin kunnskap om standardisering videre i karrieren, og peker på fordelene med å engasjere seg i standardisering.

– Hvis du involverer deg i standardisering, kan du komme med innspill og være med å påvirke hvordan standardene blir utformet. Det blir dermed lettere å bruke standardene, også siden eierskapet øker når man selv har vært involvert i prosessen, avslutter hun.

Delta i utviklingen av standarder

Som aktiv deltaker i standardiseringsarbeidet påvirker du innholdet i standarder som har betydning for din virksomhet. I Norge er det Standard Norge som organiserer standardiseringsarbeidet på nesten alle områder.

 

Portrettbilde av Marte Mjeldheim Sandvoll

Fakta

Marte Mjeldheim Sandvoll har skrevet hovedoppgave om standardisering i helsesektoren «Standarder og betydningen av standardisering innen medisin», på medisinstudiet ved Universitetet i Bergen.