Tilbaketrukne standarder

Her kan du finne oversikt over alle standarder (og tilsvarende dokumenter) som Standard Norge har trukket tilbake. Det gjelder både nasjonalt, europeisk (CEN) og internasjonalt (ISO) standardiseringsarbeid.

Det legges ut en rapport i PDF per måned.

Oversikten viser

  • Nasjonal tilbaketrekking (per hvilken dato standarden eller dokumentet er trukket tilbake i Norge)
  • Type (hva slags type dokument det er. I tillegg til "standard" kan det være f.eks. en Teknisk Spesifikasjon, Workshopavtale eller Norsk Spesifikasjon.)
  • Referansen (angir nummeret på standarden eller dokumentet)
  • Språk (vanligvis vil det stå en for engelsk eller no for norsk)
  • Tittel på norsk
  • Tittel på engelsk
  • Komité (viser hvilken norsk standardiseringskomité som har ansvaret)
  • Erstattet av (viser om standarden eller dokumentet har blitt erstattet)
  • ICS-koder (viser på hvilket fagfelt standarden eller dokumentet er klassifisert)

Ved søk i nettbutikken er det gjeldende versjon av standarden eller dokumentet som kommer i treffresultatet, men også tilbaketrukne versjoner er tilgjengelige. Når du trykker på standardene, vil du lenger ned på produktsiden se eventuelle tilbaketrukne versjoner.

Oversikter over tilbaketrukne standarder og publikasjoner

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Standard Norge på info@standard.no.