NS-EN 1994 Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong

Eurokode 4 gjelder for prosjektering av samvirkekonstruksjoner for bygg og anlegg. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Alle delene av NS-EN 1994 har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser.

Eurokode 4 gir krav til samvirkekonstruksjoners kapasitet, brukbarhet, bestandighet og brannmotstand. Andre krav, for eksempel til varmeisolasjon eller lydisolasjon, er ikke gitt.

NS-EN 1994 har følgende deler:

 • 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
 • 1-2: Brannteknisk dimensjonering
 • 2: Bruer

Eurokode 4 brukes sammen med:

 • NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
 • NS-EN 1991 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner
 • Harmoniserte europeiske standarder for byggevarer som er aktuelle for samvirkekonstruksjoner
 • NS-EN 1090 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner
 • NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner
 • NS-EN 1992 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner
 • NS-EN 1993 Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner
 • NS-EN 1997 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering
 • NS-EN 1998 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
 • Andre aktuelle standarder

Kontaktpersoner

 • Åsmund Eikeland Tøsse

  Åsmund Eikeland Tøsse

  Prosjektleder 959 14 027
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Standardsamling for Eurokode 4

Se alle produkter

NS-EN 1994-1

Se alle produkter

NS-EN 1994-2

Se alle produkter