NS-EN 1996 Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner

Eurokode 6 gjelder for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner i uarmert, armert, spennarmert og randforsterket murverk. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Alle delene av NS-EN 1996 har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser.

Eurokode 6 gjelder for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner i uarmert, armert, spennarmert og randforsterket murverk. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Alle delene av NS-EN 1996 har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser.

Eurokode 6 gir krav til konstruksjoners kapasitet, brukbarhet og bestandighet og brannmotstand. Andre krav, for eksempel til varmeisolasjon eller lydisolasjon, er ikke gitt. Utførelse dekkes i den grad det er nødvendig for å angi kvalitet av bygningsmaterialer og produkter, og standarden for håndverksmessig utførelse på byggeplassen som er nødvendig for å overholde forutsetningene i prosjekteringen.

NS-EN 1996 har følgende deler:

 • 1-1: Allmenne regler for armerte og uarmerte murkonstruksjoner
 • 1-2: Brannteknisk dimensjonering
 • 2: Valg av materialer og utførelse av murverk
 • 3: Forenklede beregningsmetoder for uarmerte murkonstruksjoner

NS-EN 1996 brukes sammen med:

 • NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
 • NS-EN 1991 Eurokode1: Laster på konstruksjoner
 • Harmoniserte europeiske standarder for byggevarer som er aktuelle for murkonstruksjoner
 • NS-EN 1997 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering
 • NS-EN 1998 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
 • Andre aktuelle standarder

Andre standarder

Figuren under viser hierarkiet av standarder som benyttes for å oppfylle myndighetenes krav til sikkerhet for murkonstruksjoner.

Kontaktpersoner

 • Dag Burgos

  Dag Burgos

  Fag- og personalleder, Team konstruksjon og byggevarer 464 20 655
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Standardsamling for Eurokode 6

Se alle produkter

NS-EN 1996-1-1

Se alle produkter

NS-EN 1996-1-2

Se alle produkter

NS-EN 1996-2

Se alle produkter

NS-EN 1996-3

Se alle produkter