NS-EN 1998 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning

Eurokode 8 angir bestemmelser for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner for seismisk påvirkning. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

Dersom et jordskjelv inntreffer, skal det sikres at menneskeliv beskyttes, skadeomfang begrenses og at byggverk som er viktige for å beskytte sivilbefolkningen, forblir operative.

Selv om Norge stor sett er lavseismisk område er det påkrevd å følge jordskjelvstandarden.

NS-EN 1998 angir seismiske laster på bygg og konstruksjoner samt hvilke utelatelseskriterier som gjelder for lastnivå og for enkle bygg. NS-EN 1998 kommer som tillegg til bestemmelsene i de andre aktuelle Eurokoder.

Del 3 omfatter vurderinger knyttet til eksisterende konstruksjoner. Behovet for forsterkning av eksisterende konstruksjoner begrenser seg til å gjelde ved endringer eller påbygg som endrer lastvirkningen og/eller bæreevnen som igjen øker sannsynligheten betydelig for sammenbrudd ved jordskjelv.

NS-EN 1998 har følgende deler:

 • 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger
 • 2: Bruer
 • 3: Vurdering og forsterkning av eksisterende bygninger
 • 4: Siloer, beholdere og rørledninger
 • 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold
 • 6: Tårn, master og skorsteiner

NS-EN 1998 brukes sammen med:

 • NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
 • NS-EN 1991 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner
 • NS-EN 1992 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner
 • NS-EN 1993 Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner
 • NS-EN 1994 Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner i stål og betong
 • NS-EN 1995 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner
 • NS-EN 1996 Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner
 • NS-EN 1997 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering
 • NS-EN 1999 Eurokode 9: Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner
 • Andre aktuelle standarder

Kontaktpersoner

 • Hakan Ole Ensrud Abediy

  Hakan Ole Ensrud Abediy

  Prosjektleder 978 95 581
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Standardsamling for Eurokode 8

Se alle produkter

NS-EN 1998-1

Se alle produkter

NS-EN 1998-2

Se alle produkter

NS-EN 1998-3

Se alle produkter

NS-EN 1998-4

Se alle produkter

NS-EN 1998-5

Se alle produkter

NS-EN 1998-6

Se alle produkter