NS 3420 databaseversjon

Databaseversjonene kan brukes sammen med programvare for å utarbeide blant annet beskrivelser, kalkulasjoner, prising og oppfølging av byggesaker.

Databaseversjonen av NS 3420 ligger i en datastruktur som er utviklet sammen med ledende programvareleverandører.

For de som skal benytte NS 3420 for å utarbeide beskrivelser er det arbeidsbesparende å benytte NS 3420-databasen tilknyttet et beskrivelsesprogram, som igjen gir muligheten til effektivisering av prisforespørselsprosessen ved å benytte NS 3459. For entreprenørene er det besparende å få beskrivelsesfiler digitalt via NS 3459, for så å benytte egnet kalkyleprogram med oppslag i NS 3420-databasen for å finne bakenforliggende krav for poster i beskrivelsen.

Leverandører

Dette er en oversikt over leverandør og programvare som tilbyr NS 3420 i databaseutgave. Disse leverandørene bistår også ved supporthenvendelser.

Oversikten er sist oppdatert 2022-01-06.

Firma Nettside Produktnavn
Focus Software AS www.focus.no

Focus Beskrivelse

Holte AS www.holte.no Kalkulasjonsnøkkelen
Norconsult Digital AS www.norconsultdigital.no ISY beskrivelse
Volue AS www.volue.no Gemini ProAdm