Kurs i NS 8405 og NS 8406

NS 8405 og NS 8406 er de mest sentrale kontraktstandardene for utførelsesentrepriser innenfor bygg og anlegg i Norge. På dette kurset får du frisket opp din grunnleggende kunnskap om NS 8405 og NS 8406.

Tilgjengelige kursdatoer

6. september 2023
09.30–16.00

Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker
Foreleser: Tor Anthon Christiansen

5 800,-

Påmelding (ekstern side)
Påmeldingsfrist: 5. september kl. 10

26. september 2023
09.30–16.00

Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, 9008 Tromsø
Foreleser: Eirik Birkelund

5 800,-

Påmelding (ekstern side)
Påmeldingsfrist: 25. september kl. 10

3. oktober 2023
09.00–16.00

Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsallmenningen 1, 5003 Bergen
Foreleser: Tor Andre Ulsted

5 800,-

Påmelding (ekstern side)
Påmeldingsfrist: 2. oktober kl. 10

25.–26. oktober 2023
09.30–16.00

Radisson Blu Park Hotel, Fornebuveien 80, 1366 Lysaker
Foreleser: Harald Sjaastad

9 950,-

Påmelding (ekstern side)
Påmeldingsfrist: 24. oktober kl. 10

8. november 2023
09.00–16.00

Quality Airport Hotel Stavanger, Sømmevegen 1, 4055 Sola
Foreleser: Tor Anthon Christiansen

5 800,-

Påmelding (ekstern side)
Påmeldingsfrist: 7. november kl. 10

21. november 2023
09.00–16.00

Advokatfirmaet Lag, Dronningensgate 7, 7011 Trondheim
Foreleser: Jon Oppedal Vale

5 800,-

Påmelding (ekstern side)
Påmeldingsfrist: 20. november kl. 10

Angående påmelding: Vi har fått nye nettsider. Påmelding og kjøp av kurs må dessverre foretas i vår gamle nettbutikk i en overgangsperiode. Ved å klikke på påmeldingslenken over sendes du til vår gamle nettbutikk for påmelding. 

 

Dette kurset kan tas enten som et dagskurs eller som et todagers grunnkurs. Se oversikten over tilgjengelig kursdatoer ovenfor hvilke kurs som er tilgjengelig for påmelding, eller bestill et bedriftsinternt kurs.

Dagskurs

Kurset gir deg en rask og effektiv gjennomgang av de mest sentrale bestemmelsene i NS 8405 og NS 8406. Det legges opp til spørsmål og diskusjoner om problemstillinger som er vanlige i et bygge- eller anleggsprosjekt. Kurset legger størst vekt på NS 8405, men sentrale forskjeller i NS 8406 vil bli presentert.

Grunnkurs

Grunnkurset gir deg grunnleggende gjennomgang av standardene, hvordan de er bygget opp og hvordan de skal brukes, samt en grundig presentasjon av sentrale bestemmelser, med eksempler på situasjoner hvor bestemmelsene skal brukes. Det legges opp til bruk av oppgaver og diskusjoner om problemstillinger som er vanlige i et bygge- eller anleggsprosjekt.

Kursene tar spesielt for seg følgende tema:

  • Kontraktforståelse
  • Kontraktens varslingsregime
  • Entreprenørens ansvar og risiko
  • Innholdet i byggherrens medvirkningsplikt
  • Fremdrift, samordning og krav på fristforlengelse
  • Endringshåndtering og vederlagsjustering
  • Overtakelse og sluttoppgjør
  • Sentrale frister i kontraktene

Mål for dagskurset

Få frisket opp kunnskapen din om NS 8405 og NS 8406, bli bedre kjent med hvordan standarden brukes og få en oppdatering på den siste utviklingen innen rettspraksis.

Mål for grunnkurset

Etter kurset vil du ha fått en grunnleggende forståelse for bruken av NS 8405 og NS 8406, samt inngående kunnskap om bestemmelsene som er mest aktuelle i et bygge- eller anleggsprosjekt. Kurset legger størst vekt på NS 8405, men sentrale forskjeller i NS 8406 vil bli presentert.

Målgruppe dagskurs

Dette kurset passer for deg som er fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherresiden. Kurset forutsetter at du har grunnleggende kunnskap om NS 8405 og NS 8406. Hvis du har liten erfaring med bruk av standardene, eller ønsker en grundigere gjennomgang, anbefaler vi grunnkurset som går over to dager.

Målgruppe grunnkurs

Kurset passer for deg som har liten erfaring med bruk av NS 8405 og NS 8406, eller som ønsker en grundigere gjennomgang av standardene enten du kommer fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherresiden. Hvis du har god erfaring med bruk av NS 8405 og NS 8406, anbefaler vi dagskurset for viderekomne.

Forelesere dagskurs

Tor Andre Ulsted

Tor Andre Ulsted er advokat og partner i SANDS Advokatfirma DA. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online. Tor Andre Ulsted er også spesialisert innen plan- og bygningslovgivningen, foreldelse og insolvensrett.

Tor Anthon Christiansen

Tor Anthon er advokat og partner i SANDS Advokatfirma DA. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Han bistår bygge- og anleggsbransjen bl.a. med kontraktsforhandlinger, ved prosjektgjennomføringen, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer jevnlig saker for domstolene. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Juristenes Utdanningssenter. Christiansen har tidligere jobbet som dommerfullmektig/konst. tingrettsdommer i 3 år.

Eirik Birkelund

Eirik er partner og advokat i SANDS. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online.

Jon Oppedal Vale

Jon Oppedal Vale er advokat, partner og daglig leder i Advokatfirmaet LAG i Trondheim. Han har solid erfaring med å bistå byggherrer, entreprenører og rådgivere i entrepriserettslige spørsmål. Han rådgir i alle faser av byggeprosessen, fra kontraktsforhandlinger og løpende rådgivning ved prosjektgjennomføringen, til sluttoppgjør og tvisteløsning. Jon er fast foreleser på Standard Online sine kurs innen standard/ entreprisekontrakter utarbeidet av Standard Norge, i Midt-Norge.

Foreleser grunnkurs

Harald Sjaastad er partner i Rime Advokatfirma i Oslo. Han har bred erfaring som advokat innen entreprise og fast eiendom og med standardkontraktene. Hans kompetanse omfatter alle trinn i byggeprosesser, herunder rådgiving ved valg av kontraktsmodell, kontraktsutforming, kontraktsforhandlinger, rådgiving ved prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer regelmessig saker for domstolene. Han bistår både byggherrer, entreprenører og leverandører. Sjaastad holder regelmessig kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige temaer.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerkede standarder og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS 8405 og NS 8406?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs