Standarder på høring

Det utarbeides stadig nye standarder og normer, og noen trekkes tilbake. Vi har oversikter som viser forslag til nye prosjekter, hvilke standarder som er ute til høring og hva som har kommet av nye standarder.

1) Standarder på høring
Denne tjenesten gir tilgang til de nasjonale, internasjonale og europeiske forslag til standarder som til enhver tid er på høring fra Standard Norge. Høringsforslagene er fritt tilgjengelig for nedlasting og utskrift, og du gis også anledning til å gi dine kommentarer til høringsforslaget. Ønsker du å holde deg løpende oppdatert på ditt interessefelt, anbefaler vi at du abonnerer på høringsforslag fra komiteene som dekker feltet.

Registrer deg som bruker eller logg inn her.

2) Nasjonale standarder på høring
Nasjonale standarder på høring er tilgjengelige via "Standarder på høring". Alle nasjonale dokumenter vil ha "prNS" som kjennetegn. For tiden er følgende nasjonalt utarbeidede standarder på høring:

Dokument Prosjektleder Høringsfrist
prNS 3031:2007/A2:2013 Endringsblad A2 - Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data Thor Endre Lexow
2014-02-04
prNS 9443 Norsk vågehval - Krav til behandling og produksjon av kjøtt Rolf Dus
2014-02-10
prNS-EN 15251:2007/NA (Nasjonalt tillegg til) Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, temperatur, belysning og akustikk Kristoffer J. Polak 2014-02-15

3) Elektrotekniske normer
For elektroteknikk, se informasjon hos Norsk Elektroteknisk Komite.

4) NORSOK-standarder
Standard Norge utvikler bransjestandarder for norsk petrolemsindustri. Se oversikt over hvilke NORSOK-standarder som er på høring

5) Nye prosjekter
Se Standard Norges oversikt over nye prosjekter på nye områder.

6) Arbeidsprogram for Norsk Standard
Her kan du finne en oversikt over nasjonalt utviklet Norsk Standard (lenke finnes også i menyen til venstre).

7) Oversikt over forslag og nye standarder
Her kan du finne en oversikt over nasjonalt, europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid fra Standard Norge (lenke finnes også i menyen til venstre).

Sist oppdatert: 2015-05-05