Ny utgave av standarden for bærekraftige arrangementer

Den internasjonale standarden for bærekraftige arrangementer, ISO 20121, tilbyr veiledning og beste praksis for å administrere arrangementer av alle størrelser. Standarden er nå utgitt i ny utgave og fastsatt som Norsk Standard.

Publisert
Fotballstadion
Foto: Pixabay

I dagens arrangementstyring er satsingen på bærekraft avgjørende. Konferanser, konserter, sportsbegivenheter, utstillinger, festivaler og andre arrangementer er i utgangspunktet positive tiltak. Men mye skal organiseres, og det er alltid en risiko for at arrangementer kan ha en negativ påvirkning på økonomien i prosjektet, miljø eller menneskene som er involvert. ISO 20121 bidrar til å håndtere disse risikoene på en ansvarlig måte og veileder organisasjoner mot praksiser som er mer etiske, miljøvennlige og samfunnsbevisste.

ISO 20121 gjelder for enhver organisasjon eller enkeltperson, inkludert leverandører og arrangementsledere, og gjelder alle typer arrangementer, inkludert utstillinger, idrettskonkurranser og konserter.

Endringene i den nye utgaven

2024-utgaven av standarden legger større vekt på sosial arv og inkludering, samt de ulike måtene å vise samsvarsvurdering. Dette gjør at det blir lettere for alle å forstå og følge en mer bærekraftig måte å planlegge og gjennomføre arrangementer på.

De viktigste endringene

  • Legger mer vekt på menneskerettigheter og barns rettigheter.
  • Fokus på arv (slik som infrastruktur, arbeidsstyrke og universell tilgjengelighet).
  • Forbedret forklaring av de tre metodene for å demonstrere samsvarsvurdering.
  • Nye retningslinjer for rapportering om sosiale, økonomiske og miljømessige virkninger.

Les mer om ISO 20121 på fagsiden

Relevante standarder

Se alle produkter