Små og mellomstore bedrifter

Innenfor europeiske standardisering er det fokus på hvordan små og mellomstore bedrifters interesse blir ivaretatt i standardiseringsarbeidet og deres bruk av standarder.

Flere personer i møte
Foto: Pixabay

Tidligere studier peker på at bransjeorganisasjoner kan være et viktig bindeledd for kommunikasjon mellom SMBene og standardiseringsorganisasjonene.

Helpdesk for små og mellomstore bedrifter

De europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC har i fellesskap laget en helpdesk for små og mellomstore bedrifter (SMBer) som gir råd og veiledning om europeisk standardisering. Her ligger det gratis informasjon om europeisk standardisering, spesielt tilpasset SMBer: CEN-CENELEC SME Helpdesk. Se også CEN-CENELECs Toolkit for små- og mellomstore bedrifter.

CEN og CENELEC har også bidratt i arbeidet med en europeisk brosjyre som handler om hvordan standardisering kan gjøres mer tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter "Inkludering av små og mellomstore bedrifter i standardiseringsprosessen" (2013).

Guide om standardisering for SMB

Det er utarbeidet en egen europeiske guide, CEN-CENELEC Guide 17, om standardisering spesielt rettet mot SMB. Målet med guiden er å øke bevisstheten om utfordringene som kan være av betydning for SMB i utviklingen av standarder og å legge til rette for økt deltakelse av SMB i standardiseringsarbeidet. Guiden er oversatt til nynorsk og heter da SN-CEN/CLC Guide 17 Rettleiing i å skrive standardar som tek omsyn til mikro-,små og mellomstore bedrifter (SMB) og deira behov.

Les mer på CEN/CENELECs nettside om Guide 17.

Last ned den norske versjonen av Guide 17.

E-læringsverktøy for SMBer

Gjennom korte animasjoner og forklarende tekst lærer du om fordelene med å bruke standarder og delta i standardiseringsarbeid. eLæringsverktøyet består av seks moduler med individuelle temaer. Etter gjennomføring av alle modulene kan du teste dine kunnskaper om standardisering.

Gå til CENs SME eLearing

Reisestøtte

Den europeiske interesseorganisasjonen SBS (Small Business Standards) gir reisestøtte til standardiseringsarbeid i CEN eller ISO.

Les om hvordan VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi fikk reisestøtte for å delta i standardisering innen HMS-krav for kulde- og varmepumpeanlegg (VKEs nettsider).

Standard Norges aktiviteter i 2023

I Standard Norges strategi er tiltak overfor SMBer målsatt på en rekke områder. I 2023 ble det videreført en rekke aktiviteter for å få enda flere SMBer med i standardiseringsarbeidet, og for å tilrettelegge for bruken av standardene overfor denne målgruppen.

Dokumentet under viser Standard Norges SMB-rapport for 2023.

Last ned Standard Norges SMB-rapport 2023

Kontaktperson

  • Ingvild Næss Stub

    Ingvild Næss Stub

    Direktør Internasjonale relasjoner og forretningsutvikling 920 14 897

Standarder i praksis

Se alle de gode eksemplene