Kontraktsstandarder – bygg, anlegg og eiendom

Standard Norge har utarbeidet en rekke ulike kontrakter og blanketter for bygg, anlegg og eiendom. Det finnes egne kontrakter for forbrukerforhold, og disse kontraktene er tilpasset forbrukerlovgivningen.

Kontrakter og blanketter innenfor bygg og anlegg består av følgende standardgrupper:

  • Standardkontrakter om utførelse av bygg og anlegg, inkludert underentreprise
  • Standardkontrakter for totalentreprise, inkludert underentreprise
  • Standardkontrakter for prosjektering, rådgivning og byggeledelse
  • Standardkontrakt for kjøp av byggevarer
  • Standard for prosedyrer ved overtakelse av bygg og anlegg

Les mer om juridiske standarder mellom profesjonelle parter

Standard Norge har også utarbeidet egne utfyllingsblanketter som kan brukes i tilknytning til de ulike standardene. Les mer om eBlanketter

Forbrukerforhold

Innenfor bygg og anlegg har vi ulike lover som gir ufravikelige regler som skal verne forbrukeren:

  • Bustadoppføringslova gjelder for oppføring av nye boliger og fritidsboliger.
  • Håndverkertjenesteloven gjelder for arbeid på fast eiendom.
  • Avhendingslova gjelder blant annet for forbrukerens kjøp av ny bolig som allerede er fullført.
  • Forbrukerkjøpsloven blant annet gjelder for forbrukerens kjøp av byggesett til ny bolig.

For alle disse lovene har Standard Norge utarbeidet skreddersydde forbrukerblanketter som kan brukes når du som forbruker skal inngå kontrakter. Les mer om forbrukerblanketter

Elektroniske blanketter

Alle blanketter finnes i elektroniske versjoner, eBlanketter, der man kan legge inn faste opplysninger til eget bruk.

Les mer om eBlanketter

Engelske versjoner

De fleste av kontraktene og blankettene finnes også på engelsk. 

Kontaktpersoner

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i juridiske kontraktsstandarder

Vi tilbyr kurs i flere av de juridiske kontraktsstandardene, som NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8401, NS 8402 og flere. På kursene får du en innføring i standardene, hvordan de er bygget opp og hvordan de skal brukes.

Se vårt kurstilbud

Kurs i NS 3420 Praktisk bruk og rettspraksis

Få en innføring i NS 3420 med fokus på de juridiske forholdene ved standarden. Kurset er særlig tiltenkt de som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter NS 3420 eller håndtere uenigheter relatert til utførelsesentrepriser.

Les mer og meld deg på