Standardkontrakter NS 8405 og NS 8406

NS 8405 og NS 8406 er to av de mest sentrale kontraktsstandardene for byggeprosjekter i Norge.

NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt

Forutsettes brukt i kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for strengt formaliserte varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre aktører. Standarden forutsetter at det vesentligste av prosjekteringen skal leveres av byggherren. Standarden skal ikke brukes i kontrakter med forbruker.

Byggblanketter tilknyttet NS 8405:

  • Byggblankett 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
  • Byggblankett 8405 B Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden
  • Byggblankett 8405 C Formular for byggherrens sikkerhetsstillelse

NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

Bør brukes dersom organiseringen eller omfanget av prosjektet ikke tilsier at behovet for strenge varslingsprosedyrer og samordningsplikter er like sterkt som etter NS 8405. Standarden forutsetter at det vesentligste av prosjekteringen skal leveres av byggherren. Standarden skal ikke brukes i kontrakter med forbruker.

Byggblanketter tilknyttet NS 8406:

  • Byggblankett 8406 A Formular for kontrakt om utførelse om bygge- og anleggsarbeider
  • Byggblankett 8406 B Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelses og i reklamasjonstiden
  • Byggblankett 8406 C Formular for byggherrens sikkerhetsstillelse

Ønsker du å kjøpe byggblankettene søker du disse enkelt opp i søkefeltet på toppen av siden.

Aktuell standardsamling

Juridiske standarder for bygg og anlegg er en praktisk standardsamling som er et av våre mest populære produkter. Samlingen inneholder et utvalg nyttige standarder og byggblanketter (trykket utgave) for bygg og anlegg.

NS 8405

Se alle produkter

Blanketter tilknyttet NS 8405

Se alle produkter

NS 8406

Se alle produkter

Blanketter tilknyttet NS 8406

Se alle produkter

Kurs i juridiske kontraktsstandarder

Vi tilbyr kurs i flere av de juridiske kontraktsstandardene, som NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8401, NS 8402 og flere. På kursene får du en innføring i standardene, hvordan de er bygget opp og hvordan de skal brukes.

Se vårt kurstilbud