Generelt om opphavsrett

Opphavsrett innebærer enerett til å "råde over åndsverket" som det heter i åndsverklovens § 3.

Standarder er litterære verk som er opphavsrettslig beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) av 2018-06-15. Se Lovdata. Standard Norge fastsetter Norsk Standard, og Standard Online forvalter rettighetene både på opphavsmanns- og utgiversiden.

Les mer om opphavsrett, bruk, kopiering og gjengivelse:

Kontakt oss dersom du har spørsmål om opphavsrett, bruk og kopiering på e-post: salg@standard.no