Leseverktøy for standarder

Når du skal lese og slå opp i en standard på våre nettsider gjør du dette i vårt eget leseverktøy. Dette er et lesevindu utviklet for å kunne vise deg innhold i en standard på en brukertilpasset måte.

Innholdet i lesevinduet vises som nettbasert tekst, som justerer seg etter lesevinduets størrelse. Man kan slå opp i, markere, favorittmerke, bokmerke, utlisting av visse innholdstyper, med mer. Noen funksjoner vil avhenge av innholdet og formatet til hver enkelt standard, og noe vil avhenge av hvilken type abonnement man har.

For best utnyttelse av leseverktøyet trenger du å ha et abonnement. Har du ikke dette vises standardene i PDF. Noen standarder finnes kun som PDF per i dag og vil vises som PDF for alle brukere uavhengig av om man har abonnement.

Om standarden du ønsker å åpne ikke har et XML-format per i dag, vises standarden som en PDF i leseverktøyet.