Metoder for risikovurdering – nå på norsk

NS-IEC 31010 er nå tilgjengelig på norsk og gir veiledning om valg og bruk av metoder for vurdering av risiko. Den supplerer den internasjonale standarden for risikostyring, NS-ISO 31000.

Publisert
Stork som flykter fra en krokodille
Foto: Standard Norge

NS-IEC 31010 Risikostyring - Metoder for risikovurdering er en generell standard som kan brukes av alle som skal utføre risikovurderinger. Ulike situasjoner og prosesser krever ulike metoder når risiko skal vurderes, og en rekke risikovurderingsmetoder og deres fordeler og ulemper er beskrevet i standarden.

Gir verktøyene for å forstå risiko

NS-IEC 31010 beskriver prosessen som skal følges ved vurdering av risiko, fra å definere omfanget til å levere en rapport. Den introduserer et bredt spekter av teknikker for å identifisere og forstå risiko i en forretningsmessig eller teknisk kontekst. NS-IEC 31010 er nyttig både som en del av en prosess for risikostyring og når man skal sammenligne alternativer og muligheter, slik at beslutninger er basert på en god forståelse av risiko.

Se flere nyttige standarder for risiko på vårt fagområde

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring

Kurset går gjennom prinsipper, rammeverk og prosess for å beskrive, vurdere og håndtere risiko på en systematisk måte.

Les mer og meld deg på

Kurs i NS 5814 Krav til risikovurderinger

Dette kurset vil ta deg igjennom de viktigste trinnene i en risikovurdering, og du får en innføring i begreper og praktisk gjennomføring av prosessen basert på eksempler.

Les mer og meld deg på